Gå till innehållet

Ekstyltmalen missfärgar och käkar av ekarnas löv

Ek med ekstyltmal. Foto: Erik Hansson

Vad är det som händer med ekarna? Varför är bladen vita eller missfärgade? Det är just nu vanliga frågor i insändare, sociala medier och även till oss på Natursidan. Svaret är att den snedstreckade ekstyltmalen verkar ha ett bra år.

Malens larver kläcks och utvecklas i eklöven där de skapar hålrum. Det är dessa som gör löven
grå. När larverna är fullvuxna firar de ner sig till marken där de förpuppas och kläcks sedan som flygfärdiga snedstreckade ekstyltmalar.

Det är inte bara som larver som malarna uppmärksammas. När de är färdigutvecklade trivs de inomhus och kan besöka bostäder i stora antal – något som det skrivs om i media ibland då och då.

Malen är dock inte farlig, varken för människor eller friska ekar.
– Man behöver inte vara orolig att eken man kanske har på, eller i närheten av, sin tomt kommer att dö. Man kan se det som en förkylning. Helt ofarlig om man har en normalt fungerande hälsa. Skulle trädet drabbas av andra angrepp eller lida av någon slags sjukdom i övrigt kan malen vara en bidragande orsak till att trädet mår sämre, men med all sannolikhet bidrar inte malen ensam till att ”tippa trädet över gränsen”, säger naturvårdsintendenten Finn Cederberg till Nacka Värmdö Posten.

Arten gynnas, enligt en rapport som Nacka kommun tagit fram, av att naturmark har försvunnit till förmån för bostäder. Malarna äts av fåglar och fladdermöss och parasiteras av bracksteklar och brokparasitsteklar. För att begränsa den snedstreckade ekstyltmalens framfart kan det vara en idé att sätta upp fågel- och fladdermusholkar, samt att odla växter som parasitsteklarna livnär sig på. Exempelvis hundkäx, strätta, hårkörvel, morötter eller fänkål.

Källa: Rapport om ekstyltmal 

Mer att läsa