Gå till innehållet

Ekosystem med biologisk mångfald klarar klimatförändringar bättre

sjöborre koraller

Sjöborre och koraller. Foto: Nhobgood (talk) Nick Hobgood – Own work, CC BY-SA 3.0, Link

Ännu en studie slår fast vikten av ekosystem med hög biologisk mångfald inför en allt värre klimatkris.

I studien undersökte forskarna effekterna av biologisk mångfald genom att analysera kraften hos havets vågor och hur de påverkade hur olika arter fick tag på mat. De fann att ekosystem med hög biologisk mångfald och arter som förflyttar sig mycket har större chans att klara sig när klimatet förändras. Ett mer artrikt ekosystem är mer motståndskraftigt mot snabba förändringar i miljön.

Studien publicerades i Ecology och utfördes i Galapagos. Forskarna följde hur sjöborrar och fiskar påverkades av turbulent vatten och hur ekosystem förändrades om arter försvinner från ett område.

De kunde konstatera att den biologiska mångfalden leder till att fiskar ökar sitt födosökande i ett visst område. Det är i sin tur avgörande för ekosystemet eftersom en fisks måltid fungerar som den första energikällan i en kedjereaktion som upprätthåller hela ekosystemet. En fisk som äter alger kan sedan bli mat åt ett djur högre upp i livsmedelskedjan, till exempel en haj eller ett sjölejon. Fiskar hjälper också koraller att växa genom att minska antalet konkurrerande alger.

Att ekosystemen är varierade anses inte minst viktigt på grund av klimatförändringarna.

– Vi måste upprätthålla varierade ekosystem genom förvaltning av fisket och med skyddade marina områden. Artrika och friska ekosystem kommer att vara mer motståndskraftiga mot de typer av förändringar som utan tvekan kommer att ske, säger Robert Lamb, huvudförfattare till studien.

Läs även:
FNs stora rapport om biologisk mångfald visar ödesdiger bild

Källor: Brown University och “Consumer mobility predicts impacts of herbivory across an environmental stress gradient

Mer att läsa