Efter sex veckors letande upptäcktes en av världens mest hotade fåglar

Bahamanötväckan är en av världens mest sällsynta fåglar och den troddes redan vara utrotad. Nu har den filmats efter sex veckors letande på ön Grand Bahama. 

Arten har länge varit på väg att utrotas eftersom den enbart lever på ön Grand Bahama, som sedan 1950-talet avverkat stora mängder skog. 2004 fanns ungefär 1800 bahamanötväckor kvar. Bara tre år senare hittades enbart 23 stycken. När ön dessutom drabbades hårt av orkanen Matthew 2016 antogs bahamanötväckan ha utrotats. Trots intensivt letande hittades den inte.

Bahamanötväcka. Foto: University of East Anglia

Två team från University of East Anglia beslöt sig för att göra ett nytt försök. De gav sig ut på en tre månader lång expedition. Efter 40 mils vandring genom skogen och sex veckors letande kunde de till slut hitta två individer av arten. Sammanlagt efter tre månader kunde de konstatera att de hittat sex individer. Kanske de sista som är i livet.

På reservatsförvaltningen i Grand Bahamas menar man att tack vare återfyndet av bahamanötväckan och den forskning som bedrevs under den tre månaderna långa expeditionen, är det nu mer känt i vilken utsträckning naturen på ön är hotad. För att rädda arten och flera andra hotade fågelarter på ön måste skogarna bevaras.

Källa: University of East Anglia