Effektivt inventera avverkningsanmäld skog för att stoppa skövling

Johan Marand från Naturskyddsföreningen inventerar en avverkningsanmälan utanför Vislanda. På trädet växer en brunpudrad nållav som är rödlistad. Foto: Johan Marand

Johan Marand från Naturskyddsföreningen inventerar en avverkningsanmälan utanför Vislanda. På trädet växer en brunpudrad nållav som är rödlistad. Foto: Johan Marand

Naturskyddsföreningens Mångfaldsgrupp i Kronobergs län har lyckats stoppa flera avverkningar genom att utföra inventeringar på avverkningsanmäld skog. Det har satt fart på naturvårdsarbetet i länet och Skogsstyrelsen tvingas nu ut i skogarna för att kontrollera föreningens uppgifter om hot mot biologisk mångfald. 

Krister Tuvesson på Skogsstyrelsen tycker att det är bra och säger att Skogsstyrelsen annars inte hinner besöka alla de skogar där Naturskyddsföreningen har letat efter rödlistade och hotade arter. Det fattas resurser på både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen för att göra detta jobb. 39 nya nyckelbiotoper, det vill säga områden med skyddsvärd skog, har hittats tack vare Naturskyddsföreningens inventeringar. Beräkningar säger att hälften av alla nyckelbiotoper, alltså områden med skyddsvärd skog, ännu inte har upptäckts.

Naturskyddsföreningens jobb i Kronobergs län faller inte i god jord hos Södra skogsägarna.
– Naturvårdsarbetet ska vi klara själva, menar Södra skogsägarnas miljöchef, Tomas Rahm.

Han ser inte heller Naturskyddsföreningens jobb som ett komplement till deras arbete. Rahm menar att Södra jobbar på ett mer kostnadseffektivt sätt och att de inte kan bygga upp sin verksamhet på den ideella naturvården. Södra har 220 egna skogsinspektörer som är ute och kollar skogen innan avverkning men de jobbar på ett annat sätt, utan att leta efter arter eller inventera skogen.

– Vi har inte den möjligheten att alla våra medarbetare ska kunna alla arter, det vi jobbar med är strukturer och substrat som används till naturvärdesbedömningar, säger Rahm.

Med strukturer och substrat menas mer generella värden som död ved och gamla lövträd för att sen kunna lämna generell hänsyn vid avverkning. Naturskyddsföreningens arbete visar att Södras skogsinspektörerna har missat många nyckelbiotoper.

Det senaste året har Naturskyddsföreningen genom sitt inventeringsarbete lyckats stoppa flera skogsavverkningar i Kronobergs län. Skogsstyrelsen har fått fullt upp med att kontrollera Naturskyddsföreningens uppgifter om rödlistade växter och djur vars livsmiljö kan slås sönder om skogen de lever i avverkas.

Peter Rolfsson som är aktiv i Naturskyddsföreningens inventeringsgrupp säger:

– Vi vill hitta de här områdena innan skogarna avverkas och försvinner.

För det är bråttom att skydda avverkningsanmäld skogFrån det att Skogsstyrelsen har fått in en anmälan om avverkning har Naturskyddsföreningen sex veckor på sig. På den tiden ska de hinna kontrollera om det finns hotade arter i skogen innan skogsmaskinerna börjar avverka. Om Skogsstyrelsen gör samma bedömning som Naturskyddsföreningen att skogen är skyddsvärd, kan hela eller delar av avverkningen stoppas.

Källor: P4 Kronoberg, P4 Kronoberg