Dvärgbandmask troligen etablerad i Sverige

Nu har forskare vid Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) fått en mindre genombrott i sin forskning rörande rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis. Den har i Sverige tidigare bara påträffats hos ett fåtal svenska rävar.

MNI_6539

Hundar kan drabbas av dvärgbandmask. Foto: Maths Nilsson

För första gången har man nu hittat parasiten i en vattensork i Sverige. Dvärgbandsmasken växlar värdar under sin livscykel och fyndet i vattensorken anser forskarna nu visa att masken har fått fäste i den svenska naturen. Sitt vuxna liv lever masken nämligen i rävens tarm och avger där ägg som följer med avföringen ut som i sin tur smittar mellanvärden, i det här fallet sorkar och andra smågnagare. I dem utvecklas äggen till sitt ”larvstadium”, en så kallad blåsmask, vars dotterblåsor sprids vidare till gnagarens olika inre organ. Räven blir smittad när den äter de drabbade gnagarna och där utvecklas larven till den vuxna masken som sedan kan påbörja en ny cykel.

– Fyndet av dvärgbandmask i vattensork är ett genombrott i vår forskning eftersom vi nu med större säkerhet kan förutspå till vilken naturtyp parasiten är knuten. Projektet är nu inne på sitt andra år och vi följer med stort intresse hur situationen kommer att utvecklas. Det är rimligt att antalet fynd kommer att öka framöver när vi letar på fler platser där det finns gott om vattensork, säger Johan Höglund på SLU’s hemsida.

Hundar, och i sällsynta fall även katter, kan också smittas om de äter sorkarna men de får inga sjukdomssymptom. Däremot kan vi människor bli dödligt sjuka om de tar sig in i vår kropp. Vet man med sig att ens hund brukar äta sorkar kan det vara bra att avmaska dem med jämna mellanrum. Mer information finns på Statens Veterinärmedicinska Anstalts hemsida.