Dugonger hotas av amerikansk militärbas – Greenpeace skickar Rainbow Warrior

Den rödlistade dugongen har en liten population utanför Okinawa i Japan. Sedan ett tag hotas den av att USA planerar att bygga en militärbas nära det rev där de stora växtätarna lever. Planerna har väckt protester i många år. Nu skickar Greenpeace dit sitt skepp Rainbow Warrior för att hjälpa till.

Planerna att bygga en militärbas nära revet Henoko, samt de oljud, kemiska utsläpp och exponering för använt uran, hotar dugongerna i området. Protesterna mot basen gäller för lokalbefolkningen inte bara miljön utan även att de känner sig hotade med en militärbas så nära inpå. Försök att stoppa basen har gjorts i amerikanska domstolar och det har visat sig att japanska staten undanhållit bevis för de negativa effekterna på dugongerna från båttrafik och mänsklig aktivitet. Om planerna blir verklighet riskerar dugongerna att helt försvinna från Japan.

– Det är ett väldigt kontroversiellt förslag som orsakat stora protester när USA:s och Japans regeringar i dessa tider bryr sig så lite om lokalbefolkningen och bokstavligen kan tänka sig att schakta över korallreven. Vi försöker tillsammans med flera andra organisationer stoppa projektet i USA:s rättssystem, men tyvärr har basen påbörjats nu, säger Peter Galvin på Center for Biological diversity.

Enligt Peter Galvin är det ett tillräckligt hot att de stora störningarna tvingar dugongerna att förändra sina rutter, men det stora problemet är att korallrevet kommer täckas av miljontals ton jord för att skapa land ur havet. Korallrevet kommer förstöras och sjögräset i området kommer försvinna. Det är dugongernas huvudnäring.

– Det återstår bara några dussin individer i området och det här är deras primära livsmiljö. Påverkan från basen kan inte underskattas eller överbetonas och kommer att sudda ut den här livsmiljön från kartan, säger Peter Galvin.

Källor: RT och Greenpeace