Dubblerat metanutsläpp från kor som ges antibiotika

En svensk fjällko som inte har något med artikeln att göra. Foto: Maths Nilsson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-maths-nilsson/

En svensk fjällko som inte har något med artikeln att göra. Foto: Maths Nilsson 

En internationell grupp forskare har undersökt komockor och märkte då att det släpps ut nästan dubbelt så mycket av växthusgasen metan från komockor som behandlats med antibiotika.

Studien, ledd av Tomas Roslin från SLU, visar på ännu en nackdel med att använda antibiotika till jordbruksdjur, förutom att det anses som ett allvarligt hot mot folkhälsan, då allt fler sjukdomsframkallande bakterier blir antibiotikaresistenta. Komockor från kor som behandlats med antibiotika släpper också ut dubbelt så mycket av växthusgasen metan som komockor från obehandlade kor.

LÄS ÄVEN: • Forskare oroas över ny sorts antibiotikaresistens.

– Den troliga förklaringen är att tetracyklinbehandlingen gynnar metanbildande mikroorganismer i kornas vom, och att detta relativa försprång gentemot andra mikroorganismer kvarstår i avföringen, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Antibiotika ges i dagsläget till boskap både för att bota sjukdomar, men också för att djuren ska växa snabbare.

LÄS ÄVEN: • Förslag från EU om att få ge antibiotika även till friska djur.

Nu behöver det, enligt forskarna, göras ytterligare studier av hur stora problem detta orsakar i länder där det inte är så restriktiva regler kring antibiotikaanvändning, samt om antibiotikan även påverkar den mängd metan som korna rapar upp under sitt idisslande.

– Dessa metanutsläpp är nämligen större än utsläppen från spillningen – och påverkar man tarmfloran kan man förvänta sig effekter i båda ändar av tarmkanalen, skriver SLU avslutsningsvis.

Källa: SLU