Gå till innehållet

Domstol stoppar avverkning av populär “trollskog”

Mossbeväxta stenblock och fallna träd i Breviksnäs. Foto: Mattias Bernhardsson

Efter en lång kamp har avverkningshotet avvärjts åtminstone tillfälligt.

Ornö ligger i Stockholms södra skärgård i Haninge kommun. Den mäter 15 km på längden och 3-4 km på bredden är och därmed den största ön i Stockholms södra skärgård. Öns ungefär 300 bofasta invånare och betydligt fler sommarboende strövar ofta i skogen på Breviksnäs som är känd som en “trollskog” med gamla tallar och inslag av asp, björk, sälg och hassel. Skogen ägs av öns stora markägare, grevinnan Margareta Stenbock, och när den anmäldes för avverkning gick boende på ön samman för att stoppa planerna.

Skogsstyrelsen godkände avverkningsplanerna, men Naturskyddsföreningen i Haninge var beredda och överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen.

– Vi visste att Skogsstyrelsen skulle köra sitt skogsnäringsvänliga race. Vi överklagade direkt till Mark- och miljödomstolen, säger Nils Hydén, som länge jobbat med överklagan.

Kampanjgruppen “Värna vårt älskade Ornö. Inga fler stora hyggen” fick med sina över 400 medlemmar igång protester och tillsammans med bland andra Mörbyfjärdens Samfällighetsförening, Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap fick de Haninge kommun att genomföra en inventering av skogens naturvärden. Den kom fram till att det finns 13 arter som antingen är sällsynta, fridlysta, rödlistade, belagda med internationella skyddskrav eller räknas som ”signalarter” (indikatorer på skyddsvärd nyckelbiotop) i det avverkningsanmälda området. Dessutom har föreningen Skydda skogen organiserat ytterligare inventeringar där fler skyddsvärda arter upptäcktes.

Skogen går ner till havet. Foto: Mattias Bernhardsson

I mars kom först Mark- och miljödomstolens beslut att stoppa markägarens planerade avverkningar på totalt 10 hektar och strax efter det kom även beslut om att två något mindre områden stoppas från avverkningarna, åtminstone tillfälligt.

– En seger i domstol går inte att förneka. Vi får dock inte glömma att det är feodaladelns muskler vi kämpar emot. Försiktig positivism är nog ordet. Jag finner mod och solidaritet i ett sådant här möte. Personer som kommer samman och som kämpar för en plats och för de många boende omkring som berörs, säger Leonard Brunner, ekolog, Ornöbo och en av de mest aktiva för att rädda skogen.

– Organisering, protester, opinionsbildning, naturvärdesinhämtning, juridik och överklaganden är medel som, ofta i kombination, kan rädda en skog. Vi behöver mer av allt. Just nu är 180 skogsområden i Haninge anmälda för avverkning hos Skogsstyrelsen, skriver Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap i ett pressmeddelande.

Källor: Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap och Mitt i Haninge

Mer att läsa