Dom ger ökat skydd för fjällnära skogar

Fjällnära skog vid Ånnsjön. Foto: Erik Hansson

Fjällnära skog vid Ånnsjön. Foto: Erik Hansson

Efter domen och stoppet av avverkningen i Änokdeltat nyligen ska Skogsstyrelsen nu säga nej till de flesta avverkningar av fjällnära skog som anses ha ”väsentlig betydelse för natur eller kultur miljövården”.

På grund av domen i Änok-fallet där det slogs fast att Skogsstyrelsen inte ska ge tillstånd till avverkning av skogsområden med höga naturvärden kommer i framtiden fler skogsägare nekas tillstånd till avverkning. Skogsstyrelsen har nu sett över sina rutiner för hur paragraf 18 i skogsvårdslagen ska tillämpas.

– I korthet innebär det att i de flesta fall ska avverkningstillstånd nekas i värdefulla naturområden som exempelvis nyckelbiotoper eller om en avverkning kan ha en betydande påverkan i ett Natura 2000-område, skriver Skogsstyrelsen.

– Efter många turer kom det nu då en dom i mars i år som slog fast att Skogsstyrelsen hade gjort fel som hade gett tillstånd. Det här var helt oförenligt med naturvårdsintressen. Så nu pågår en process med markägarna och diskussioner om ersättning för de här områdena. Man kan få ersättning för att spara höga naturvärden även i fjällnära skog vilket inte varit prioriterat tidigare, säger Maria Strand, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen.

Källor: P4 Jämtland och Skogsstyrelsen