Det ska kalavverkas på ön Vinökalv trots havsörnsbon och apollofjäril

Ön Vinökalv. Foto: Fredrik Flink

Ön Vinökalv. Foto: Fredrik Flink

På ön Vinökalv norr om Västervik ska skog kalavverkas. Men en grupp från Föreningen Skydda Skogen menar att det inte bör avverkas överhuvudtaget, naturen är för känslig. Två havsörnsbon och den rödlistade apollofjärilen finns på ön. Dessutom hotas kommunens mest kända naturhamn.

En stor del av ön består av naturreservat som det redan har kalavverkats i sedan 70-talet. Nu ska drygt 14 hektar slutavverkas på södra delen av ön, enligt en avverkningsanmälan från 23 juni. Avverkningsområdet ligger på två bergshöjder och däremellan finns skog som också har höga naturvärden som ligger utanför det anmälda området. Men risken finns att man passar på att gallra där och att marken blir sönderkörd, menar Fredrik Flink som är medlem i Föreningen Skydda Skogen. Terrängen är bitvis extrem.

LÄS ÄVEN: • Vår artikelserie om skövlingen av skyddsvärda skogar.

Fredrik Flink hoppas att maskinerna går iland från två ställen och inte ska köra fram och tillbaka över ön vid lastningen av virket.

– Skulle man få för sig att skeppa ut allt virke från bara ett ställe så blir det katastrof när fullastade skotare ska köra allt från det ena till det andra området. Jag har tidigare sett skördare tröska upp på bergtoppar för att utplåna en liten tall. Jag har också sett hjulspår på stränderna som var två meter breda, kanske bäst att förklara att det inte var två meter mellan spåren, utan två meter för varje hjul.

Viken mellan avverkningsområdena är en uppskattad och känd naturhamn. Om ett hygge görs där blir viken mindre attraktiv för båtturism. Något Fredrik Flink också har påpekat för kommunen och för ett tjugotal politiker i kommunfullmäktige.

Apollofjäril. Foto: av Roger Culos. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parnassius_apollo_MHNT_Frau.jpg#/media/File:Parnassius_apollo_MHNT_Frau.jpg

Apollofjäril, har funnits på Vinökalv i decennier. Foto: av Roger Culos. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Det var i och med ett ägarbyte som skogen avverkningsanmäldes. I nuläget för Skogsstyrelsen diskussioner med markägaren sedan någon månad tillbaka. Skogsstyrelsen har sagt till Fredrik att så mycket som möjligt av området ska skyddas men någon egentlig inventering av skogen har Skogsstyrelsen inte utfört. På ön finns bland annat apollofjäril som är nära hotad (NT) enligt Artdatabanken och två stycken havsörnsbon (också ”nära hotad”), något som Skogsstyrelsen också har lagt märke till.

– Snitslingen av hygget går fem meter från ett av träden där örnarna bor vilket är på tok för nära. Både för störningen vid avverkningen och för vindfällen, säger Fredrik Flink.

Han berättar att redan 2006 skrev Skogsstyrelsen om havsörn att ”Även om själva boträdet sparas så kan avverkningar i närområdet innebära att häckningsplatsen förstörs. Undvik störning i form av avverkning, röjning, markberedning och plantering inom 500 meter från boet så länge som häckningen pågår.”

– Det är som sagt bara under häckningen men ändå – 100 gånger så långt bort som det är snitslat i dag! Kommer en avverkning till stånd så kommer ingen havsörnshäckning att finnas kvar, enligt fågelklubben. Om man kräver 100 meter skyddsavstånd så faller praktiskt taget hela det södra avverkningsområdet bort.

Vid den ideella inventeringen påträffades, förutom havsörnar och apollofjäril, knärot, lundskafting, kungsmynta, blåsippa, tulkört, backvial, svartbräken, gaffelbräken, duvnäva, guldlockmossa och skogsnätvinge.

Snitslingen på stranden varierar men går i långa stycken så nära som 3 meter från vattenbrynet.

På denna ö ska det bli kalhyggen. Foto: Fredrik Flink

På denna ö ska det bli kalhyggen. Foto: Fredrik Flink

Reservatsförvaltaren Länsstyrelsen har inte haft något att göra med avverkningsplanerna, inte ens med den lilla biten som ligger i naturreservatet, enligt Fredrik. Han har haft kontakt med myndigheter och lämnat in ett förslag till kommunen och mailat politiker.

– Kommunen har behandlat mitt förslag, att det ligger i kommunens intresse för turism som en formell fråga om strandskydd som nu avförts. Politikerna har över huvud taget inte svarat på mail, bortsett från en miljöpartist som skulle höra av sig.