Gå till innehållet

De samlade in 1 miljon kronor för att återskapa artrikt ekosystem i Sibiren

Visent i hägn. Foto: Marie Mattsson 

Far och son Sergey och Nikita Zimoy hade en ambitiös idé om att återskapa mammutstäppens ekosystem i Sibirien genom att återinföra stora betesdjur så som visenter, jakar, älgar och renar. Det enda som saknades var pengar. Efter att de startat en insamling har naturvänner världen över på kort tid samlat in ungefär 1 miljoner kronor och möjliggjort projektet, rapporterar Siberian Times.

Det långsiktiga målet med Pleistocene Park är att det ska bli en natur som på mammutarnas tid  –  som ett sibiriskt Serengeti. Kanske kan här till och med så småningom åter rymma mammutar om mänskligheten bestämmer sig för att återskapa dessa utdöda djur. Med eller utan mammutar kommer Pleistocene Park att lagra stora mängder med kol när gräsbetare så som hästar, älgar, myskoxar, renar och visenter återintroduceras till området.

– De här djuren har visat att det är möjligt att förändra ekosystem och återetablera högproduktiva gräsmarker genom att återintroducera stora växtätare, säger Nikita Zimoy.

Nikita hoppas att deras idé ska sprida sig i Sibirien och även till Nordamerika. Inte minst för att de återskapade ekosystemen kan hjälpa permafrosten att stanna i marken och därmed inte släppa ut allt lagrat kol som den innehåller. Växtätare i området trampar runt i snön och packar den tät. På så sätt gynnas nedfrysningen av marken. Dessutom hjälper gräsmarker till att reflektera solens strålning tillbaka ut i rymden.

Tack vare att hundratals människor från hela världen sammanlagt skänkt ungefär 1 miljon kronor till projektet kommer Nikita och hans far nu kunna köpa och hämta jakar och visenter flera tusen kilometer bort, för att återföra dem till arktiska miljöer. Tre av insamlarna skänkte nästan 90 000 kronor var och får då en veckas vistelse och guidning i Pleistocene Park.

– Jag skulle vilja uttrycka min hjärtliga tacksamhet till alla som hjälpt oss moraliskt och finansiellt. Det var så hjärtevärmande att höra stödet från så många människor från hela världens som inte känner mig och som ägnar sig åt helt andra affärsverksamheter, ändå ville de ge mig sitt stöd. Jag ska göra mitt bästa för att gottgöra deras förtroende, säger Nikita till Siberian Times.

För Nikita och Sergey Zimov är Pleistocene Park ett bevis och en publik uppvisning för att landskap kan omvandlas till det bättre och att människor och natur kan samexistera.

– Min pappa visste inte ens att jag startade kampanjen. Han trodde inte på medborgarfinansiering förr, så när jag tänkte att jag skulle be folk om hjälp så bestämde jag mig för att bara berätta det om det blev en framgång. Han blev verkligen väldigt glad, säger Nikita till Siberian Times.

Källa: Siberian Times

Mer att läsa