De första klimatflyktingarna från USA och Storbritannien

Hus i Isle de Jean Charles. Foto: Karen Apricot New OrleansFlickr photo, CC BY-SA 2.0, Link

Enligt Världsbanken kan upp till 143 miljoner människor tvingas på flykt inom 30 år på grund av klimatkrisen. Det kommer drabba Afrika söder om Sahara, Latinamerika och södra Asien värst. Även i länder som USA och Storbritannien kommer folk tvingas lämna sina hem. Det sker redan idag.

Samhället Isle de Jean Charles, Louisiana i USA låg för 60 år sedan i ett område med rik natur som invånarna kunde leva av. Sedan dess har havsnivån höjts och olje- och gasföretag har muddrat i området vilket lett till att de tidigare träskmarkerna undan för undan försvunnit. Idag är 98 procent av landytan som fanns i området 1955 borta och den enda vägen till samhället översvämmas även under dagar med minimal vind. 

LÄS ÄVEN: • Indonesiens huvudstad sjunker snabbt under havsnivån – måste flyttas

De 99 invånarna i Isle de Jean Charles, tillhörande ursprungsbefolkningen Biloxi-Chitimacha-Choctaw, har kallats ”Amerikas första klimatflyktingar” eftersom de nu tvingas lämna sina hem. Men de kommer inte bli de sista. Redan i dagsläget förbereder 17 samhällen i USA på att flyttas, enligt en artikel i Wired. I slutet av detta århundradet beräknas enligt en studie 13 miljoner människor i USA tvingas fly från sina hem på grund av klimatkrisen. Även om utsläppen skulle upphöra idag skulle minst 414 städer och byar i USA tvingas flytta och det kan röra sig om över 1000.

LÄS ÄVEN: • Havsnivån stiger tre gånger snabbare än under 1900-talet och takten ökar

Även i Storbritannien
I Fairbourne i norra Wales stundar en liknande situation. Havsnivån stiger och de 850 invånarna kommer att flyttas, utan kompensation. Exakt när det ska ske är det ingen som vet. Det beror på hur skyddet mot havet står emot stormar, men det kommer ske inom något årtionde.

Det blir första byn i Storbritannien där invånarna tvångsflyttas på grund av klimatkrisen, men det kommer inte bli den sista. Havsnivån runt landet har höjts med 15,4 cm sedan 1900 och fram till år 2100 kan den stiga med minst 1,12 m till enligt brittiska meteorologer. Många städer längs östkusten har drabbats av erosion som förstör hus.

LÄS ÄVEN: • Antarktis is smälter sex gånger snabbare än på 80-talet

Enligt en rapport till brittiska regeringen från Committee on Climate Change 2018 är i dagsläget 530 000 byggnader längs kusten i riskzonen. Till år 2080 förväntas den summan öka till 1,5 miljoner hem som riskerar översvämningar och fler än 100 000 kan försvinna på grund av erosion.
– Situationen vid kusten är en tidsinställd bomb. Ungefär hälften av Englands kust är skyddade med vallar, promenadstråk och andra skydd. Men många av dessa närmar sig sitt slut. Det kommer helt enkelt inte vara lönsamt att skydda stora delar av kustlinjen, säger rapportens huvudförfattare Jim Hall till The Guardian. Han menar även att allmänheten inte får korrekt information om situationens allvar.

I Sverige har regeringen stoppat husbyggen på grund av havsnivåhöjningar och det har konstaterats att den rekordsnabbt stigande havsnivån i Sverige kommer påverka kuststäder.

Källor: Wired och The Guardian