Gå till innehållet

Därför slåss sebramanguster i gäng mot varandra

Sebramangust. Foto: Bernard Dupont via Flickr 

Det har länge varit känt att sebramanguster ibland möts i stora gäng och attackerar varandra med skador och ibland dödsfall som följd. Exakt varför det sker har dock inte varit helt klarlagt förrän nu. Se film på beteendet sist i artikeln.

Det är forskare från University of Exeter som undersökt varför sebramangusterna ägnar sig åt våldsamma gänguppgörelser. Oftast handlar striderna om revir och mat eller om honor som är receptiva för parning, men forskarna kunde även se hur rivaliserande gäng dödar grannarnas ungar.

– Striderna är väldigt kaotiska med 20-30 manguster på varje sida som arrangeras i stridslinjer. De rusar framåt och attackerar och jagar iväg varandra, men samtidigt kan hannar och honor från olika grupper para sig med varandra. Striderna är kostsamma både för individer och grupper. Individer löper större risk att dö och ungar har mindre chans att överleva om gruppen är involverade i strider, säger studiens huvudförfattare Faye Thompson vid University of Exeter.

Att det sker parning mellan olika grupper är genetiskt viktigt eftersom sebramanguster stannar i samma grupp som de föds. De är därmed nära släkt med varandra och kan behöva andra gener för att undvika inavel.

En märklig upptäckt var dock att dräktiga honor löpte mindre risk att förlora sin unge om gruppen var involverad i stridigheter. En möjlig förklaring är att ofödda ungar kan ses som särskilt värdefulla under konflikterna.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=KAxmAk7woyA”]
Klicka här om du inte kan se filmen ovan.

Källor: Science Direct och Science Daily

Mer att läsa