Därför är inaveln så hög hos geparder

MNI_9307

Gepard. Foto Maths Nilsson

Geparden är en hotad art, dels på grund av att deras levnadsområden krymper men också för att inaveln är så pass hög. Deras genetiska variation har visat sig vara lägre än hos inavlade katt- och hundraser, forskare uppskattar att de förlorat 90-99% jämfört med ”normala” arter. Det har lett till att deras spermiekvalité är mycket dålig och dödlighet hos unga djur är hög liksom motståndskraften mot infektioner är låg.

Forskare har nu kartlagt den genetiska sammansättningen hos ett antal geparder från Namibia och Tanzania, vilket har gett nya ledtrådar till hur denna höga grad av inavel har uppstått.

MNI_7631Geparder härstammar från en släkting till den amerikanska puman och det finns fossila fynd från Asien, Amerika och Europa. Genom tiden har geparden genomgått två perioder när stora delar av populationen har försvunnit. Den första inträffade för 100 000 år sedan då jorden upplevde upprepade istider och geparden började sprida sig från nuvarande Amerika till Asien och vidare söderut mot Afrika. Under denna migrationsperiod minskade antalet djur och i kombination med att de enskilda djurens territorium är så stora blev resultatet att inaveln ökade.

Den andra markanta minskningen inträffade för 10 000 – 12 000 år sedan då den senaste istiden tog slut. I samband med att glaciärerna drog sig undan från Nordamerika dog ett flertal stora däggdjur ut på den Nordamerikanska kontinenten, geparden var en av dem. Kvar fanns då bara populationen i Afrika och den tillgängliga genpoolen minskade ytterligare.

Forskare har identifierat ett antal gener där mutationer förekommer frekvent, en är inblandad i spermieproduktionen. De hoppas och tror nu att kartläggningen av gepardens gener ska vara till hjälp i arbetet med att bevara och öka antalet geparder.

Källa Science Daily