Därför är den filmade rekordhajen så stor

En vithaj blir för det mesta inte längre än knappt fem meter. I filmen här under visas dock en individ som är sex meter lång och som är den största vithaj som dokumenterats. Under filmen förklaras hur den kan ha blivit så stor.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=T0fp7Evc4QA”]

Hajen är filmad utanför Mexiko av hajforskaren Mauricio Hoyos Padilla och visar en hona (de är större än hanarna).

Det finns flera anledningarna till att denna individ, kallad Deep Blue, blivit så stor. Dels växer vithajar under hela sina liv och kan bli minst 73 år gamla, vilket tyder på att Deep Blue är gammal. De växer dock ganska långsamt och hanar blir inte könsmogna förrän vid 26 års ålder medan honorna får vänta till de är 33 år innan de kan få ungar. Enligt Mauricio Hoyos Padillas uppskattning är Deep Blue i 50-årsåldern och kommer därmed kunna växa i minst 20 år till.

Deep Blue har troligen också fått i sig många näringsrika måltider genom åren och levt i varma vatten, det gynnar också vithajarnas växande.

Sist, men inte minst avslöjar hennes stora mage att hon troligen är dräktig, vilket hon kan fortsätta bli så länge hon lever. Dessutom producerar äldre honor ofta fler ungar, vilket gör Deep Blue viktig för den hotade vithajspopulationen.

Källa: Livescience