Gå till innehållet

Danmark minskar miljöbudgeten med över 440 miljoner

Enligt läckta dokument som den danska tidningen Information har kommit över ska landets regering föreslå besparingar inom miljö, klimat och transport på 340 miljoner danska kronor (över 440 miljoner svenska kronor) fram till år 2019. Läckan bekräftas av regeringen och dokumentet är dyster läsning för miljövänner.

Nedskärningarna innebär bland annat skrotningar av målsättningar som 40 procentiga minskningar av koldioxidutsläppen till 2020, 100 procent grön energi till år 2050 och utfasning av kol och kärnkraftverk. Dessutom slopas bidrag till projektet “gröna eldsjälar” som ska uppmuntra lokala omställningsprojekt och upplysningskampanjer.

Hösten 2014 utannonserades den stora satsningen Naturplan Danmark, som ska verka för att binda samman landets utspridda naturområden, skydda hotade arter och viktiga miljöer, samt skapa “ett grönare land med mer och rikare natur”. Även pengarna till detta projekt hotas nu om den nya budgeten går igenom.

– Det här ser ut att gå ut över flera av de poster som ska stöda folkets deltagande i klimat- och miljöarbetet. Det tyder på att Venstre-regeringen inte erkänner betydelsen av detta arbete. Det är helt fel, erfarneheten visar att sådana pengar ger stora effekter, säger Christian Ege Jørgensen på Det Økologiske Råd till tidningen Information.

Danmarks minskade satsningar på miljö och natur kommer bara två månader innan det internationella klimattoppmötet i Paris.

Källa: Information.dk

Mer att läsa