Dags att plantera vårlökar – se upp för de hårt besprutade

Lökar. Foto: Kristina Bäck

Vårlökar. Foto: Kristina Bäck

Att plantera vårlökar är ett sätt att hjälpa humlor och bin att hitta nektar och pollen tidigt på våren då det är få andra blommor. Vårlökar ger även mat åt övervintrande fjärilar. Citronfjärilar, nässelfjärilar och påfågelögon hör till de få arter som övervintrar som vuxna och därför syns först av alla. Men se upp vad du planterar, de vanliga lökarna som säljs kan innehålla kemikalier som dödar insekter.

Lökar. Foto: Kristina Bäck

Lökar. Foto: Kristina Bäck

Konventionellt odlade vårlökar som säljs i handeln drivs oftast upp under hård besprutning på samma ställe varje år utan växelbruk. Det innebär att marken som används är den mest förorenade inom trädgårdsodling. Ett vanligt insektsgift som innehåller neonikotinoider, kan ha använts. Neonikotinoiderna finns då inte bara i själva löken utan genomsyrar hela växten, i pollen och nektar som bin, humlor och andra insekter sedan får i sig. Insekterna känner inte själva att de fått i sig giftet utan fortsätter att äta, blir sjuka och dör. Färsk forskning från SLU i Uppsala visar att just humlor och vildbin är extra känsliga för dessa kemikalier.

EU har ett förbud mot neonikotinoider när de används för just blommande växter men vissa länder i EU, till exempel Storbritannien har upphävt förbudet. Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen tar inga prover på importerad blomsterlök så det finns anledning att misstänka att de kan vara besprutade, särskilt om de importerats från länder utanför EU.

– Det finns inga rutiner för provtagning av importerade prydnadsväxter eller blomsterlökar i Sverige eller någon myndighet som tar ansvar för det, säger Björn Isaksson på Kemikalieinspektionen.

Ekologiskt odlade vårlökar som har drivits upp i ett växelbruk tillsammans med andra grödor är friskare än konventionellt odlade lökar och helt giftfria. Även om de är dyrare ger de troligtvis mer värde för pengarna eftersom de oftast återkommer med blomning varje år, vilket de som är hårt besprutade inte orkar. Tyvärr är ekologiska lökar svåra att få tag på i handeln i Sverige i dag men de finns att köpa på internet.

Särskilt tidigt vårblommande lökar som scilla, snödroppar, krokus och vintergäck uppskattas av humlor och övervintrade fjärilar. Många moderna växter är förädlade och saknar både doft och nektar, detta gäller bland annat vissa tulpaner, vilket är bra att vara uppmärksam på vid inköp. Då är det bättre att odla gammaldags sorter.

Ett kostnadsfritt och lätt sätt att själv få fler lökar är att gräva upp vårlökarna på sensommaren/hösten och se om de har förökat sig under året. Då har de oftast fått flera mindre sidolökar som sitter fast på ursprungslöken, dessa kan frigöras och planteras på ett nytt ställe. Vips så har man då fler lökar i sin trädgård!

Ett annat sätt att få gratis blomsterlök är att samla in kruklökar som folk har tänkt slänga efter att de har blommat över. Efter vintern kan man få tag i snödroppar och hyacinter på detta sätt och efter påsken brukar det finnas gott om överblommade påskliljor som också säljs ut mycket billigt i affärerna. Lökarna planteras då direkt på våren och gödslas och vattnas ordentligt vid planteringen.

Källor: Telegraph, SVT, Telegraph, SVT, Johanna Jansson på Jordbruksverket och Björn Isaksson på Kemikalieinspektionen