Citronärla – vår senaste svenska häckfågel?

Citronärla. Foto: Daniel Pettersson http://danielpettersson.com/

Citronärlan skiljer sig enklast från liknande arter (framför allt gulärla) på att den har dubbla vita vingband. Foto: Daniel Pettersson 

I maj skrev vi om hur trädgårdsträdkryparen nu kan anses etablerad som häckfågel i Sverige (läs artikeln här). Nu skriver SOF Birdlife att citronärlan kan vara nästa nya fågelart som börjat häcka regelbundet i landet kan vara citronärlan. Den har nu häckat i landet i åtminstone tre år.

Citronärlan är bara en i raden av nya fågelarter som etablerat sig i Sverige på sistone. Trädgårdsträdkrypare, svarthakad buskskvätta, brandkronad kungsfågel, svarthuvad mås och ägretthäger har alla häckat här de senaste åren och nu alltså även citronärla.

Första säkra häckningsfyndet i landet gjordes 2013 i Tullgarnområdet i Södermanland och sedan dess har arten gjort häckningsförsök varje år. I år lyckades minst ett par riktigt bra vid Öfjärden i Ångermanland där det setts tre ungar i sommar. Det kan också ha skett häckning vid Bottorps hamn i Kalmar län och parbildning mellan citronärlehanne och gulärlehona både i Tysslingen i Närke och Degernässlätten i Västerbotten.

– Kanske är det för tidigt att hävda att arten nu etablerat sig i Sverige, men sett i skenet av de senaste årens utveckling, verkar något av ett genombrott ha skett, skriver SOF Birdlife.

 

Källa och mer läsning: Birdlife.se