Bucht och Löfven vill öka avverkningstakten i skogen och ändra skydd för rödlistade arter

Skogsavverkning. Foto: Barn Images via Flickr https://www.flickr.com/photos/barnimages/

Skogsavverkning. Foto: Barn Images via Flickr 

Statsminister Stefan Löfven och landsbygdsminister Sven Erik Bucht berättade nyligen för TT att de vill avverka mer skog i Sverige. Uttalandet gjordes på ett event arrangerat av Holmen skog, ett bolag som de senaste åren varit inblandade i flera avverkningar av skyddsvärda skogar.

Holmen skog hade bjudit in statsministern och landsbygdsministern till en rundvandring i skogen vid Örnsköldsvik.

– Vi tror att man mycket väl kan ta ut mer skog för vi har en nettotillväxt och har haft det i många år nu, sa statsministern enligt TT.

Landsbygdsminister Sven Erik Bucht berättade också att han vill bort från volymskydd av rödlistade arter och istället tillämpa ”ny teknik”.

LÄS ÄVEN: • ”Okunnig och partisk” – hård kritik mot landsbygdsminister Bucht.

Holmen skogs vd Henrik Sjölund berättade under dagen för närvarande media och ministrarna att många skogsägare är missnöjda med den svenska skogspolitiken och att det bland annat handlar om att svenska myndigheter gör ”extremtolkningar av EU-direktiv” och att nyckelbiotoper ”ritas in lite här och var”. Han nämner även ”utredare som verkar ifrågasätta privat ägande” som ett irritationsmoment för branschen.

LÄS ÄVEN: • Om Holmen skog i vår artikelserie om avverkning av skyddsvärda skogar.

Henrik Sjölund syftar på regeringens utredare av skogspolitiken, Charlotta Riberdahl, som i somras fick sparken av Sven Erik Bucht efter påtryckningar från framför allt skogsbranschen, LRF och Centern.

Charlotta Riberdahl, som själv är skogsägare och inte motsätter sig privat ägande av skog, uttalade under Almedalen att ”man kan fundera på om man ska tillåta ett så stort privat ägande av en så viktig naturresurs som är av stort nationellt intresse men också globalt intresse ur miljösynpunkt”. Hon förtydligade att det var ett rent filosofiskt perspektiv, ”ungefär som om man kan äga luft”, men kritiken mot henne var massiv och hon fick till slut sparken av Sven Erik Bucht.

Källa: Aftonbladet