Brittisk lag skyddar naturvårdande bävrar

Bäver. Foto: Erik Hansson

Brittiska myndigheter har beslutat att bävern ska återintroduceras i Storbritannien. Den stora gnagaren kan ha stor positiv påverkan på både biologisk mångfald och vattenrening. 

Bävern, Castor fiber, är Sveriges största gnagare. Den kan bli närmare en och en halv meter lång, inklusive den mycket speciella svansen, och väga uppemot 30 kilo. Den har tidigare jagats hårt, både för sitt kött, skinn och det myskdoftande bävergället. Vid slutet av 1800-talet betraktades den som utrotad i Sverige, men tack vare återinsättning i början av förra seklet har vi numera en livskraftig stam på runt 100 000 djur. De lever i sjöar och vattendrag i norra Götaland, Svealand och stora delar av Norrland.

Beviljades forskning under fem år
I England var bävern också under lång tid utrotad. Men 2013 upptäcktes en bäverfamilj i River Otter, i grevskapet Devon, sydvästra England. Hur de kommit dit är en gåta och många misstänkte att naturaktivister, så kallade ”beaver bombers”, släppt ut dem illegalt. Opinionen för att flytta dem var stark.  Men en grupp envisa forskare lyckades få myndigheterna att freda djuren för att kunna studera dem och dess påverkan på flodområdet under fem års tid. 

Mer fisk och klarare vatten
Resultatet av bäverstudien har publicerats och bävrarnas återkomst har visat sig ha en positiv påverkan på hela landskapet. Med bäver i floden ökade biomassan av fisk, vilket gynnade exempelvis uttern. Vattnet blev också med tiden allt klarare, vilket ökade förekomsten av kungsfiskare.  Bäverdammarna minskade också risken för översvämningar längre ned i floden.

Banbrytande myndighetsbeslut
Detta har lett till att myndigheterna nu tagit ett beslut som naturorganisationen Devon Wildlife Trust betraktar som ”Vår generations mest omvälvande myndighetsbeslut till förmån för Englands djur- och naturliv”. Myndigheterna har nämligen beslutat att bävern ska återinföras. Det har aldrig tidigare skett med en utrotad art i England. Och bävrarna i River Otter har dessutom numera fått den unika, banbrytande lagliga rätten att ”leva, röra sig fritt och föröka sig vid floden”.

Bäver på markerna kan ge inkomster
Den engelska miljöministern Rebecca Pow går till och med så långt att hon kan tänka sig att bävrar kan bli lönsamt för markägare.
– Det här projektet är viktigt eftersom det kan hjälpa oss förstå hur vi ska tänka i framtiden. I en ny, modern miljömarksförvaltning kan markägare få ersättning för ekosystemtjänster som främjar biologisk mångfald, säger hon till BBC. 

Men, som så ofta när mänskliga intressen ställs mot naturvårdande insatser, är åsikterna om bävern delade. I Skottland, där arten återinfördes för cirka tio år sedan och idag är fridlyst, är många lantbrukare missnöjda då den ibland skapar översvämningar på värdefull åkermark.

– Att återinföra bävern kräver försiktighet. Men fördelarna överskrider vida de kostnader det kan medföra, konstaterar professor Richard Brazier, Exeter University som medverkat i studien på River Otter. 

Källor: BBC och NRM