Bråttom att skydda världens naturskogar, enligt rapport

Regnskog i Costa Rica. Foto: Mardochaios via Wikimedia

Regnskog i Costa Rica. Foto: Mardochaios via Wikimedia

Mer än 7 procent naturskog, så kallade ”intact forest landscapes” (IFL), som definieras som orörda skogsekosystem större än 500 kvadratkilometer, försvann globalt mellan år 2000 och 2013, enligt en ny studie. Avverkning för timmer, utbredning av jordbruk, nedbränning av skog och gruvdrift är de främsta orsakerna. De intakta naturskogsområden som finns kvar på jorden måste skyddas, skriver forskarna.

”Intact forest landscapes” är livsviktiga för jorden eftersom de lagrar och binder stora mängder kol, de har stor biologisk mångfald och ger oss ekosystemtjänster som frisk luft och rent vatten. Dessa skogar klarar också klimatförändringar bättre eftersom de har fungerande ekosystem.

Tre gånger fler områden av orörd tropisk naturskog har försvunnit mellan 2011-2013, jämfört med tidigare år. Mellan 2000-2013 förlorade Paraguay nästan 80 % av sin naturskog och Kambodja mer än 38%. Om förlusten fortsätter i samma takt kommer båda länder samt Laos och Ekvatorialguinea att inte ha några naturskogar kvar till 2030, enligt studien. Brasilien har förlorat 157 000 kvadratkilometer naturskog.

Vad gäller den boreala skogen (det norra barrskogsbältet), så finns det kvar relativt orörda naturskogar med intakta ekosystem i Ryssland. Dessa områden är mycket viktiga att bevara, eftersom de lagrar stora mängder kol och för sin biologiska mångfald. De kan även utgöra en referenspunkt för hur ett naturligt och fungerande skogsekosystem ser ut. En måttstock som kan användas för att förstå vad som sker i resten av världen, enligt författarna av studien.

Från: http://advances.sciencemag.org/content/3/1/e1600821.full

Orsaker till avskogning i olika delar av världen. Diagram från Science Advances.

Naturskogsområden som fragmenteras genom kalhyggen kan inte försörja lika många djur och växter, både vad gäller antal individer och mångfald av arter. Små urskogsområden som bevaras i ett för övrigt exploaterat landskap klarar inte heller störningar lika bra. De är helt enkelt inte lika robusta för att klara klimatförändringarna, enligt forskarna.

De orörda naturskogsområden som finns kvar på jorden måste alla skyddas, enligt rapporten. Skydd genom bildning av nationalparker och reservat stoppar oftast kalhuggning för uttagning av timmer men fungerar mindre bra som skydd mot jordbruk i många länder. Certifiering enligt FSC ger sämre skydd än att bilda nationalparker och reservat enligt studien. Centralafrikanska länder har förlorat lika mycket eller mer skog trots FSC-certifieringar. 2014 beslöt FSC att stärka sin certifiering för att kunna skydda just ”Intact Forest Landscapes”. Om det kommer minska avverkningen i IFL återstår att se.

Källa: Science Advances