Bråttom att skydda jordens sista väglösa områden

Det är bråttom att skydda jordens sista väglösa områden. Alla vägar som byggs globalt har splittrat jordens sista väglösa naturområden i 600 000 fragment, enligt en ny internationell studie.

Hälften av dessa väglösa fragment är mindre än en kvadratkilometer. Endast 7 procent av de väglösa områdena som finns kvar på jorden är över 100 kvadratkilometer i omfång och bara 9 procent av dessa är formellt skyddade.

Författarna av studien säger att vägarnas utbredning är ännu större i verkligheten än de har rapporterat i studien eftersom många områden inte gick att kartlägga ordentligt. Nya vägar dras fram hela tiden och många av de väglösa områdena som har räknats in i studien har redan försvunnit eller krympt.

Vägarna ställer till stora problem: De delar av och splittrar djurbestånd, de försämrar och fragmenterar habitat, de förenklar tillgängligheten för illegal jakt och djur blir även påkörda. När vägar dras in i orörda skogar kan avverkningen av jordens sista naturskogar fortsätta.

Studien har utförts av en internationell grupp av forskare som har analyserat dataset täckande 36 miljoner kilometer från OpenStreetMap. De största väglösa områdena täcker tundran och de boreala skogarna i Eurasien och Nordamerika samt i de tropiska regionerna av Sydamerika, Afrika och Sydostasien.

Källa: Mongabay