Brand i svensk nationalpark

Söderåsens nationalpark. Foto: Anki Hammar

Ett minst 500 kvadratmeter stort område i Söderåsens nationalpark brann under söndagen och måndagen 21-22 maj. Uppemot två hundra år gamla bokträd brann ned, möjligen på grund av en kvarlämnad engångsgrill. Det rapporterar Helsingborgs Dagblad.

Den 1625 hektar stora nationalparken vid Söderåsen invigdes den 13 juni 2001. De senaste dagarna stod området för ett av sina största hot hittills när en brand härjade i området. Innan den kontrollerades hade minst 500 kvadratmeter brunnit.

Några av nationalparkens högsta naturvärden fanns knutna till området som brann. Här växte bokträd som var 150-200 år gamla och här fanns gott om död ved som lockar till sig mossor, lavar, insekter och därmed också fåglar.

– Det är just för att bevara det här som nationalparken skapats, säger nationalparkens chef Jesper Witzell, till HD. Troligtvis har det heller aldrig brunnit här. Det finns naturtyper som klarar brand, men inte den här.

Exakt hur stora skadorna är vet ingen i dagsläget, men det ska göras en inventering de kommande veckorna för att se vilken påverkan elden har fått.

Branden hade kunnat bli ännu mer omfattande, men tack vare att vinden mojnade, samt snabba insatser av räddningstjänsten och frivilliga som sprang och hämtade vatten i ån, kunde skadorna begränsas.

När branden släckts upptäcktes en engångsgrill i mitten av brandhärden, men om den orsakade branden eller redan låg på platsen när det började brinna är oklart i dagsläget. Personalen i nationalparken hittar ofta otillåtna eldstäder i naturen och ibland även slängt skräp. Förutom engångsgrillar kan det även börja brinna från glas som lämnas kvar i naturen.

Plocka därför alltid upp efter dig i naturen och städa i värsta fall även upp skräp efter andra om du kan.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=3R1Uf0gSIlQ”]

Källor: Helsingborgs Dagblad och Sveriges nationalparker