Bra år för ripor – nu börjar jakten

Nipfjället är en bra plats för att spana efter fjällripor. Foto: Erik Hansson

Fjällripa på Nipfjället. Foto: Erik Hansson

Det är ”tämligen goda förhållanden” för Sveriges ripor i år enligt den inventering som länsstyrelsen gjort. Det är en klar uppgång jämfört med 2012 och 2013 enligt de inventeringar som gjorts i fjällen på sistone. Idag börjar årets ripjakt.

– Årets beståndssiffror ger en god grund för ripbestånden de kommande åren men förutsätter ett jägarmässigt uppträdande. Ripjägarna uppmanas att visa en bra jaktetik och lämna delar av kullarna, skriver Länsstyrelsen i Västerbotten.

Det brukar vara ungefär 10-12 år mellan rip-cyklerna och den senaste toppen var kring 2002-2004 enligt Roger Kempainen, en av de inventeringsansvariga.

Anledningen till de här cyklerna är väldigt tydlig, enligt forskning gjord av Maria Hörnell-Willebrand vid Sverige lantbruksuniversitet.

– Är det gott om sork och lämmel, då äter rovdjuren det i första hand. Är det däremot ont om föda så tar de av ripornas ägg och kycklingar. Det är ett tydligt samband som hennes forskning har visat, förklarar Roger Kempainen för P4 Norrbotten.

I Naturmorgon berättar Maria Hörnell-Willebrand att det blir allt vanligare att rödräv tar fjällripor. Fjällrävar tar inte på fullvuxna ripor, men det gör rödräven och eftersom denna opportunist ökar i fjällvärlden gäller det att hålla koll på hur riporna påverkas. Däremot är ripjakten inget tydligt hot mot riporna.

– Vi ser ingen mätbar effekt av jakt med de metoder som finns tillgängliga för att inventera på ett bra sätt, men med det säger jag inte att jakten inte har en effekt. Vi kan däremot inte se den på rip-populationerna. Det är möjligt att det påverkar andra arter, säger Maria Hörnell-Willebrand.

Idag, måndag den 25 augusti börjar ripjakten i Sverige. Både BirdLife Sverige och Jägarnas Riksförbund har föreslagit en senareläggning av jakten på dalripor till i september för att kullarna ska hinna bli äldre. När det gäller fjällripa vill BirdLife Sverige se ett totalt förbud eftersom populationen minskat, medan jägareförbundet menar att en senareläggning och ett förbud skulle slå hårt mot ”viltvård och turismföretag”.

Källor: P4 Norrbotten, Naturmorgon och Folkbladet