Böter för avverkning av skog med höga naturvärden

Fläckticka – en av arterna som fanns i den avverkade nyckelbiotopen. Foto: amadej trnkoczy (amadej) at Mushroom Observer, a source for mycological images, CC BY-SA 3.0, Link

70 000 kronor i böter blev domen för ett företag som avverkade stora delar av en nyckelbiotop med skyddsvärda arter.

Åklagaren yrkade på 180 000 kronor i böter, men Kalmar tingsrätt nöjde sig med 70 000 kronor, rapporterar SVT Småland. Företaget döms för att ha avverkat 1,2 hektar av en nyckelbiotop med ädellövskog, död ved, socklar och högstubbar, samt arter som fläckticka och glansfläck. Tingsrätten anser att företaget borde ha kollat upp att det är en nyckelbiotop eftersom det är uppgifter som lätt finns tillgängligt i databaser.

Men är det olagligt att avverka nyckelbiotoper? Therese Nilsson är distriktschef i Kalmar på Skogsstyrelsen:
– Det krävs samråd med Skogsstyrelsen enligt miljöbalken 12:6 om man planerar att göra en skogsbruksåtgärd i en nyckelbiotop. I detta fallet hade inget samråd skett.

Vad var det som gjorde att just den här avverkningen i en nyckelbiotop ledde till ett åtal?
– När vi upptäcker något som kan vara ett lagbrott lämnar vi en åtalsanmälan till polisen som hanterar om det går vidare till åtal eller läggs ner, säger Therese Nilsson.

LÄS ÄVEN:
Hård kritik mot att Skogsstyrelsen föreslås sluta registrera nyckelbiotoper
120 miljoner betalas ut 2018 till skogsägare med skyddsvärda marker
Stor studie: Nyckelbiotoper är känsliga och viktiga för att bevara arter