Blåvalspopulation har stabiliserat sig

Blåval. Foto: Mike Baird via Wikimedia

Blåval. Foto: Mike Baird via Wikimedia

Blåvalen, det största djur som lever på vår planet, blev nästan jagade till utrotning fram till 1971 och anses fortfarande vara en hotad art. Studier av blåvalspopulationen i Stilla Havet har visat att återväxten avstannat trots ett ganska långt förbud mot att jaga blåval och man har misstänkt att det är kollisioner med fartyg som skulle vara en begränsande faktor (som vi tidigare skrivit om här på Natursidan.se). Inte minst eftersom exempelvis knölvalar ökat betydligt i antal under samma tidsperiod.

I en artikel i Marine Mammal Science presenterar tre forskare resultat, som tagits fram med hjälp av datamodellering, som pekar på att den mest troliga orsaken till att antalet blåvalar inte ökar i Stilla Havet är att området inte kan föda mycket fler valar än det nu finns där. Fartygskollisioner skulle alltså vara av mindre betydelse. Nuvarande population motsvarar cirka 97% av den som fanns i början på 1900-talet i Stilla Havet.

Detta gäller alltså Stilla Havspopulationen som är en liten del av den totala blåvalspopulationen. Sammanlagt i världen finns det mellan 10 000 och 25 000 blåvalar idag enligt WWF, vilket kan jämföras med över 300 000 individer innan valjakten inleddes.

Källa: Marine Mammal Science