Björnar har kraftig påverkan på vargstammen

Brunbjörn. Foto: Niclas Ahlberg http://niclasahlberg.se/

Brunbjörn. Foto: Niclas Ahlberg 

Vargar har svårt att etablera sig i områden med täta björnbestånd och vargens spridningsmönster i Sverige har påverkats av var det finns mycket björnar, det visar en ny studie från det skandinaviska vargprojektet  Skandulv.

Björnarna påverkar vargarna genom att ta över deras byten. De har själva svårt att ta annat än små älgkalvar på våren, men björnarna utnyttjar gärna kadaver av byten som vargar eller andra rovdjur fällt. Forskarna kom fram till att björnar tar över mer än hälften av de vargdödade älgarna. Ibland är kadavren redan lämnade av vargarna, ibland kör björnarna bort vargarna. Detta kan leda till födobrist för vargarna.

Vargar har på grund av detta svårt att etablera nya revir och familjegrupper i björntäta områden. I dessa fördröjs ofta vargarnas etablering och blir glesare än i andra områden med färre björnar. Detta märks exempelvis i nordöstra Dalarna, enligt Johan Månsson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och verksam inom Skandulv, det skandinaviska vargprojektet. Hans rön publiceras i vetenskapliga tidskriften Ecosphere.

Källa: Sydsvenskan