Gå till innehållet

BirdLife Sverige: Skogsstyrelsen urholkar konstruktiva samtal

Gammal skog. Foto: Erik Hansson

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist meddelade i våras att det skulle råda olika hårda bedömningar för nyckelbiotoper på olika håll i landet. Beskedet fick hård kritik från bland andra Skydda Skogen. Nu ger även BirdLife Sverige svar på tal och kallar beskedet “orimligt” och frågar sig om Skogsstyrelsen är en del av problemet för ett hållbart svensk skogsbruk?

BirdLife Sverige är, tillsammans med Världsnaturfonden och Sveriges Entomologiska Förening, de enda naturorganisationer som är kvar i FSC-certifieringen, som ska verka för ett miljöanpassat, socialt och ekonomiskt bruk av världens skogar. FSC har fått mycket kritik och flera miljöorganisationer har lämnat FSC.

Nu meddelar även BirdLife Sverige att de kan tvingas lämna FSC. De menar i en debattartikel att Skogsstyrelsen fördjupat sprickan mellan parterna inom FSC vad gäller nyckelbiotopsfrågan.

LÄS ÄVEN: • Hundratals illegala skogsavverkningar i Sverige – nästan inga domar

Bakgrunden är att regeringen har beslutat att Skogsstyrelsen ska genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper, det vill säga skogsområden med höga naturvärden där det kan förväntas finnas exempelvis rödlistade och hotade fåglar, djur, växter, lavar, mossor och svampar. Regeringen meddelade att “Skogsstyrelsens undersökningsmetod för nordvästra Sverige ska ta hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna”. Herman Sundqvist tolkade det som att kraven för vad som är nyckelbiotop ska vara högre i nordvästra Sverige än i resten av landet.

LÄS ÄVEN: • Skydda Skogen: Ställ lika krav på nyckelbiotoper i hela Sverige

– Det är helt orimligt att ställa andra och högre krav på vad som får klassas som nyckelbiotop i ett område där det finns mycket av värdefull skog än i fattigare skogar. Skogarna i nordvästra Sverige tillhör några av Europas sista äldre naturskogar. Där finns det ännu områden med rik biologisk mångfald och det är av yttersta vikt att de skyddas, sa Margareta Ihse, professor emerita på Stockholms universitet, senior rådgivare för Skydda Skogen och en av de som var med och utvecklade metoder för nyckelbiotopsinventering i början av 1990-talet.

Hon får nu medhåll av Christer Johansson (skogsansvarig), Åke Persson (ledamot i FSC:s styrelse) och Lotta Berg (ordförande) på BirdLife Sverige:
– Vi trodde aldrig att en statlig myndighet skulle försvåra och urholka förutsättningarna för ett konstruktivt förhandlingsklimat mellan parterna i svenska FSC. Det har visat sig att vi har haft fel.

Precis som Skydda skogen och även Skogsstyrelsens egna naturvårdare, som kom med intern kritik mot Herman Sundqvists uttalande, anser BirdLife Sverige att det är en omotiverad tolkning.

– Det är lika orimligt att ha olika nivåer på en bedömning av värdefull natur, som att ha olika nivåer på lagstiftning i olika delar av landet, även om förutsättningarna ser olika ut. Var och en förstår att en nationella lagar måste gälla lika i hela landet, vilket självklart även skall gälla för en naturvärdesbedömning som nyckelbiotopinventeringen, skriver BirdLife Sverige.

LÄS ÄVEN: • Skogsstyrelsen vill tillåta contortatall i Götaland och nära naturreservat

Föreningen är även kritisk till att Skogsstyrelsen föreslagit att det ska bli fritt fram för plantering av invasiv contortatall i södra Sverige och intill naturskyddade områden, vilket tidigare varit förbjudet. För att återfå förtroendet för Skogsstyrelsen vill BirdLife Sverige se samma nivå för nyckelbiotopinventeringen i hela landet och att förslaget om contortatall deras tillbaka.

Källa: BirdLife

Mer att läsa