Gå till innehållet

BirdLife Sverige sågar argument för skogsavverkning i häckningstid

Skog i Tyresta nationalpark. Foto: Erik Hansson

Orörd urskog i Tyresta nationalpark. Foto: Erik Hansson

Skogsbolagen har på sistone försvarat varför skog avverkas under fåglars häckningstid. Nu sågar BirdLife Sverige skogsbolagens försvar och säger bland annat att “samma argument använder äggsamlare”.

Skogsägaren Maria Karnebring i Söderköping har väckt viss uppmärksamhet med sitt uttalande i P4 Östergötland om att man inte borde hugga ner skog i häckningstid:
– Jag vet inte hur man kan slutavverka med hänsyn när fågelungarna ligger i sina bon och träden fälls, säger Maria Karnebring.

Hennes syn delas inte av Martin Schmalholz, miljöchef på Stora Enso skog. Här under följer hans argument för att det ska avverkas skog även under fåglarnas häckningstid. Varje uttalande har sedan Anders Wirdheim, informationsansvarig på BirdLife Sverige, svarat på.

Martin Schmalholz på Stora Enso skog:
– För att vi ska kunna leverera färsk virkesråvara till vår industri året runt måste vi även avverka året runt. Det har gjorts försök med att lagra virke men det är alldeles för kostsamt och ineffektivt.
Svar från Anders Wirdheim på BirdLife Sverige:
– Jag kan inte bedöma hur trovärdigt svaret om att industrin måste ha färsk råvara året runt är. Går vi några decennier tillbaka i tiden, skedde i princip ingen avverkning under häckningstid – och då led inte industrin någon brist på råvara. Men alldeles bortsett från detta, borde inget skogsbolag som avverkar under häckningstid få behålla sin FSC-märkning.

Martin Schmalholz: – De flesta skogslevande fågelarter här i Sverige är väldigt flexibla och anpassningsbara. Även om de börjat häcka i ett område där en avverkning påbörjats kan de i många fall flytta till skogen intill för att häcka där istället. Skulle en häckning förstöras kan många arter häcka på nytt senare under säsongen. Så det är ingen fara för våra vanliga fågelarter.
Anders Wirdheim: – Precis samma argument använder äggsamlare för att motivera sin (illegala) hobby. Det håller inte. Om en häckning avbryts i ett tidigt skede, kan föräldrarna göra ett nytt försök. Avbryts häckningen sent, med långt ruvade ägg eller ungar i boet, gör de i regel inget nytt försök. Dessutom är det väl belagt att en omläggning så gott som alltid resulterar i färre lagda ägg och färre flygfärdiga ungar.

Martin Schmalholz: – Vissa känsligare arter tar man dock extra hänsyn till, dit hör bland annat örnar och tjäder. Där det finns örnrevir avverkar man inte mellan januari och juli.
Anders Wirdheim: – Självklart ska man ta extra hänsyn till känsliga arter, men det är något av ett systemfel när det är tillåtet att under skogsavverkning fälla ett träd med en häckande rödlistad art samtidigt som förekomst av just denna art, vid annan exploatering, kan flytta på exempelvis nya vägar eller vindkraftverk. När nu EU:s naturdirektiv ska implementeras i svensk skogslagstiftning, måste det självfallet innebära att skogsbruket avstår från avverkning under häckningstid. Det kan inte vara någon stor eftergift.

Mer att läsa