Gå till innehållet

“Biologiskt nedbrytbara” tepåsar skadar daggmaskar

Tepåsar som påstår sig vara "biologiskt nedbrytbara" är i själva verket intakta även efter lång tid i jorden och de påverkar också daggmaskar negativt.

Förr tillverkades tepåsar ofta av fossilbaserad plast. Numera görs de ofta av polymjölksyra (PLA), som kommer från majsstärkelse eller rörsocker. De brukar anges som “biologiskt nedbrytbara”, men forskare vid University of Plymouth har undersökt hur dessa tepåsar påverkar naturen och de är långt ifrån problemfria.

Även sju månader efter att påsarna grävts ned i jord var tepåsar gjorda enbart av PLA helt intakta. Tepåsar tillverkade av både PLA och cellulosa var nedbrutna i 60-80 procent mindre delar, men PLA-komponenterna var kvar.

Drabbar daggmaskar

Dessutom upptäckte forskarna att vanliga daggmaskar (dyngmaskar) påverkades negativt av tepåsar i jorden. Även mindre doser resulterade i 15 procents högre dödlighet och hade även en skadlig effekt på daggmaskens reproduktion.

Studien, som gjordes i Storbritannien där det konsumeras 167 miljoner tepåsar om året, visade också att det är väldigt få förpackningar som anger att tepåsarna inte kan komposteras.

– I den här studien bröts PLA-baserade tepåsar inte ned helt och hållet, och det verkar som om komposterande maskar kan skadas av dem. Bristen på tydlig märkning kan leda till att konsumenter slänger tepåsar i sin kompost, där varje gräns för fullständig nedbrytning av materialet ökar risken för att plast kommer ut i jorden när kompost tillsätts i trädgården, med potentiella effekter på trädgårdens djurliv och upptag i matväxter, säger Mick Hanley, docent i interaktioner mellan växter och djur, och medförfattare till studien.

Källor: University of Plymouth och Science of The Total Environment

Mer att läsa