Gå till innehållet

Biologisk mångfald effektivt skydd mot artutrotning

Områden med hög biologisk mångfald utgör ett viktigt skydd för arter som löper stor risk att utrotas.

Tidigare studier har visat att områden med hög biologisk mångfald ger fler ekosystemtjänster, löper mindre risk att drabbas av invasiva arter och sjukdomar, samt ger mer stabil produktion av näringsämnen, energi och organiskt material. Nu visar en ny studie från University of Michigan att hög biologisk mångfald även ger fördelar på lång sikt och verkar minska risken för artutrotning, åtminstone hos fåglar.

Studien, som publicerats i Ecology Letters, kom fram till att även fåglar med egenskaper som visat sig medföra högre risker för utrotning, så som stor kroppsstorlek, dålig spridningsförmåga, ekologisk specialisering (ofta beroende av specifika förhållanden, till skillnad från “generalister”) och litet utbredningsområde, löper mindre risk att utrotas om de vistas i områden med hög biologisk mångfald.

Eller med andra ord: Hög biologisk mångfald är en viktigare påverkande faktor för faktisk utrotning i ett område än om det innehåller arter som redan är utrotningshotade eller som har egenskaper som borde göra att de löper större risk att försvinna.

Att bibehålla områden med hög biologisk mångfald kan dessutom vara ett kostnadseffektivt sätt att undvika utrotning eftersom det kan minska behovet av insatser för att skydda en specifik art, vilket kan vara väldigt kostsamt.

– Vi vet att biologisk mångfald påverkar ekosystemens funktion på förutsägbara sätt, men det är mindre tydligt hur dessa ekosystem med hög biologiska mångfald påverkar utrotningsrisken över längre tid. Våra resultat tyder på att det inte bara är ett mål för bevarandearbetet utan sannolikt också är en nödvändig komponent för effektiva bevarandeinsatser att bevara hög biologisk mångfald, säger evolutionsbiologen och ornitologen Brian Weeks, som var huvudförfattare till rapporten.

Källor: University of Michigan och Ecology Letters

Mer att läsa