Bilder på vinnarna i SM i fågelholk

1:a plats: "Björkboet",Kvinnebyskolan 5B, Linköping,

1:a plats: ”Björkboet”, Kvinnebyskolan 5B, Linköping,

Naturskyddsföreningen har utsett vinnarna i 2016 års SM i fågelholk. Framröstad som bästa fågelholk och vinnare av guldholken 2016 blev ”Björkboet” av klass 5B i Kvinnebyskolan 5B, Linköping. Anledningen till att kampanjen görs är enligt Naturskyddsföreningen att det numera råder bostadsbrist för fåglarna i de svenska skogarna på grund av det moderna skogsbruket.

LÄS ÄVEN: • Finland ska sätta upp en miljon fågelholkar – ont om boplatser i modernt skogsbruk.

2:a plats: "Ugglan"Tråsättraskolan, 4a, Österåker,

2:a plats: ”Ugglan”, Tråsättraskolan, 4a, Österåker,

Förutom ”Björkboet” på förstaplatsen fick även ytterligare två holkar särskilt omnämnande: Silverholken gick till ”Ugglan” klass 4A, Tråsättraskolan i Österåker och bronsholken till ”Kurbitsholken” av NB14, Vackstanäsgymnasiet i Södertälje. De tre vinnarna ”belönas med kalas och en oförglömlig naturupplevelse”. 7372 personer röstade på de tio finalisterna i tävlingen som juryn hade utsett.

3:e plats: "Kurbitsholken",Vackstanäsgymnasiet, NB14, Vackstanäsgymnasiet, Södertälje

3:e plats: ”Kurbitsholken”, Vackstanäsgymnasiet, NB14, Vackstanäsgymnasiet, Södertälje

– SM i fågelholk inspirerar tusentals skolelever runt om i landet att lära sig mer om fåglar och hur de lever. Det är jätteroligt att vi kan genomföra tävlingen med fler och fler deltagare varje år. Alla som får följa en fågel som flyttar in i en holk får en naturupplevelse som man inte glömmer. Det är dessutom bostadsbrist för många fåglar, eftersom det finns för få gamla lövträd med bohål, så varje holk är en konkret naturvårdsinsats, säger Johanna Sandahl Naturskyddsföreningens ordförande.

LÄS ÄVEN: • Stor rapport om våra skogar sammanfattad.

Enligt Naturskyddsföreningens broschyr ”Bostadsbrist i skogen” kan uppsättning av fågelholkar till viss del motverka fåglarnas bostadsbrist, men det som framför allt behövs är fler gamla grova träd och död ved där fåglarna inte bara kan hitta bostäder utan även mat.

– Det är med stor sannolikhet förändringarna i skogsbruket och omvandlingen av hela skogslandskapet – från naturskogar till produktionsskogar – som ligger bakom de negativa populationstrenderna hos många arter av både fåglar och fladdermöss. Bristen på bohål är nämligen den begränsande faktorn för flera utav de skogslevande arterna. Dagens enformiga plantager kan helt enkelt inte erbjuda lika många bohål som en flerskiktad naturskog, skriver Naturskyddsföreningen.

Av landets 22,5 miljoner hektar produktiv skogsmark utanför naturreservat och nationalparker är bara 0,38 miljoner hektar klassade som naturskog, enligt en stor rapport om Sveriges skogar som vi sammanfattat i den här artikeln.

Läs mer och se alla finalister hos Naturskyddsföreningen.