Bilar förbränner nästan hälften av all palmolja i Europa

Regnskog och palmoljeplantage. Foto (collage): Johan Hammar http://johanhammar.com/

Regnskog och palmoljeplantage. Foto (collage): Johan Hammar 

Palmolja används alltmer i biodiesel i Europa. Något som kan kopplas direkt till regnskogsavverkningen i Sydostasien, skriver Transport & Environment i ett pressmeddelande. Siffror som har läckt från Feodal Trade Association visar att användningen av palmolja i diesel har femfaldigats mellan 2010 och 2014.

45 procent av den palmolja som användes i Europa 2014 fanns i biodieseln, under 2010 var det endast 8 procent. Växthusgaser från biodiesel är mer än tre gånger högre än från konventionella dieselmotorer när de indirekta effekterna räknas in, enligt en rapport från EU kommissionen.

LÄS MER: • Palmoljeföretag fortsätter stödja regnskogsskövlingen.

Transport & Environment säger att de läckta siffrorna visar att EU:s målsättning att 10 procent av Europas transporter ska vara förnybara till år 2020 (med hjälp av biodiesel), egentligen påskyndar den globala uppvärmningen.

– Industrin har hållit siffrorna hemliga som visar sanningen bakom Europas politik vad gäller biobränslen och nu vet vi varför: De avslöjar orsaken bakom den ökade regnskogsavverkningen och de ökande växthusgaserna, säger Jos Dings, förvaltningschef på Transport & Environment i pressmeddelandet.

LÄS ÄVEN: • Greenpeace om hur man ska resonera kring palmolja.

3,5 miljarder liter palmolja beräknas komma till Europa varje år, enligt Transport & Environment. Detta på grund av en uppgång på 34 procent vad gäller importen för biodiesel sedan 2010.

Merparten av världens palmolja kommer från Malaysia och Indonesien. Avverkningen av regnskog för palmoljeplanteringar är också anledningen till många av de skogsbränder som sker och har skett. Under 2015 nådde förödelsen nya nivåer med utsläpp på 1,62 miljarder ton koldioxid.

Källa: Transport&Environment