Biätare häckar i Sverige i år – plats offentliggjord

Biätare. Arkivfoto: Daniel Pettersson

Det är lite av en väntad sensation att biätare häckar i Skåne i år. Det var sju år sedan senaste häckningen i landet och flera årtionden sedan det skedde i Skåne. Men i en allt varmare framtid kan vi räkna med att de färgglada fåglarna blir allt vanligare i landet.

Det var den 7 juni som fågelskådaren Hans Cronert upptäckte att biätare var på gång att häcka i en sandblotta i Backåkra i södra Skåne. Han och andra lokala fågelskådare kunde följa häckningen under sommaren, men undan för undan fick allt fler fågelintresserade nys om att de åtråvärda fåglarna fanns att se på plats och allt fler fågelskådare började besöka platsen.

Arne Hegemann, ordförande i Skånes Ornitologiska Förening, berättar att det därför fattades ett gemensamt beslut om att gå ut med officiell information om var biätarna häckade. Anledningarna var flera:
– Vi har sett att ryktet om biätarna har spritt sig. Det har varit mycket folk som åkt dit de senaste veckorna. Att släppa informationen nu ger fler möjlighet att få se och uppleva fåglarna som inte är så vanliga i Sverige. Dessutom är ungarna så pass stora att de snart kan lämna boet. Det är därmed inte så farligt att gå ut med informationen nu.

Folk gick för nära boet

Den största anledningen var dock att det uppstått en del problem på platsen. Det går en väg bara 50 meter från boet och tillresta fågelskådare har stått på vägen för att beskåda och fotografera biätarna. Men fåglarna har blivit oroliga på det avståndet och inte vågat sig fram för att mata ungarna.

– Vi vill gå ut med information om var man kan stå för att se biätarna utan att störa. På så sätt kan vi styra folk till rätt plats. Vi räknar med att det blir bättre skydd med officiell information och instruktioner. Det blir som en social kontroll på plats också mellan fågelskådare som kan påtala var man bör stå.

På sin hemsida har Skånes Ornitologiska Förening till och med gjort en karta över var man ska stå för att inte störa biätarna.

Fler biätare i Sverige framöver

Senaste häckningen av biätare i Sverige skedde på Öland 2015 (läs Natursidans artikel här). Även då valde de en plats där boskap skapat relativt låga sandblottor och även där stängslades platsen in för att skydda boet från nötkreaturen som gärna går och sparkar i sanden.

I Skåne har biätare inte häckat under 2000-talet. Framtiden för arten i Sverige ser dock relativt ljus ut.
– Det var inte helt oväntat att de skulle häcka i Skåne på grund av klimatförändringen. De är numera en relativt vanlig häckfågel i exempelvis Tyskland och den kommer bli allt vanligare här i framtiden.

Finns det bra förutsättningar för biätare i Sverige förutom ett allt varmare klimat?
– Ja, jag tror inte det finns brist på boplatser. De kan häcka i små branter och grustäkter, i ungefär samma områden som backsvalor. De äter stora insekter och för att de ska kunna leva här måste såklart den biologiska mångfalden i helhet bevaras. Vi måste behålla eller återskapa landskap för stora insekter och samtidigt behöver de fördelaktigt väder. Det kan vara svårt för dem kalla och blöta somrar när det också är dåliga förutsättningar för insekter.

Har du några önskemål till de som väljer att besöka biätarna nu?
– Visa hänsyn till fåglarna och håll avståndet. Det viktigaste är att fåglarna trivs, inte att vi ska få ett nytt kryss. Det gäller inte bara nu med biätare utan med alla häckningar och alla fåglar. Det kan vara bra att påminnas om det.

LÄS ÄVEN:
Biätarna på Öland har fått ut ungar
Flock med 24 biätare på Öland

Källa: Skånes Ornitologiska Förening