Beslut: Bekämpning av almsjuka fortsätter

Alvena Lindaräng –  ett av områdena där det gjorts insatser för att bekämpa almsjuka. Foto: Karin Wågström

Om arbetet med att stoppa almsjukan skulle upphöra visar en ny rapport att almen på kort tid skulle få stora problem på Gotland, där Europas största relativt oangripna bestånd finns kvar. Nu har Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket beslutat att bekämpningen av sjukdomen får fortsätta.

– En fortsatt bekämpning är en förutsättning för att almbeståndet inte ska kollapsa. Om beslutet hade blivit att avbryta bekämpningsåtgärderna nu skulle förmodligen de flesta almar vara döda inom en 15-årsperiod, säger skogskonsulent Karin Wågström på Skogsstyrelsen.

Om så skulle ske drabbas inte bara almen utan även alla de 258 arter som lever på alm, varav åtminstone 62 är almspecialister. Sex av dessa förekommer endast på Gotland och/eller på Öland. Det skulle få konsekvenser för den biologiska mångfalden och landskapsbilden på Gotland.

Med det nya beslutet ser situationen ljusare ut och målet som satts upp är att det ska finnas ett stabilt almbestånd även om 100 år.

– Vi har arbetat med almsjukebekämpningen under många år, men nu är det bra läge att se över hur vi ska jobba fortsättningsvis. Vi arbetar för att utveckla vårt arbetssätt och att ta fram förbättrade metoder så att arbetet kan fortsätta att vara framgångsrikt, säger Karin Wågström.

LÄS ÄVEN:
• Eldsjälen som kämpar för almens överlevnad
• Vinnaren av naturvårdspriset: Vi är på väg att förlora en trädart

Källa: Skogsstyrelsen