Gå till innehållet

Bergstaten ger klartecken till att leta olja på Gotland

Raukar vid Klinteklinten på Gotland. Ett naturområde som länsstyrelsen menar kan påverkas negativt av oljeverksamheten. Foto: Bene RiobóEget arbete, CC BY-SA 4.0, Länk

Myndigheten Bergstaten har gett tillstånd åt företaget Draupner Energy att leta efter olja på Gotland i ett 2000 hektar stort område. Om undersökningarna går som företaget hoppas kan borrning inledas om drygt ett år.

Området ligger mellan Boge och Åminne på östra Gotland och enligt Kees Jungeper, styrelseledamot i Draupner Energy, är det inte en fråga om det finns olja utan om det finns tillräckligt mycket olja.

LÄS ÄVEN: • Europas största bank slutar investera i kol, oljesand och oljeborrning i Arktis

– Det finns olja i marken, frågan är bara om det här kan produceras kommersiellt, säger han till P4 Gotland.

Bergstaten har gett tillstånd trots att både Region Gotland och länsstyrelsen är negativa.

Läs även: • Förbud mot utvinning av olja och gas utreds

– Vi anser det både otidsenligt och opassande att leta efter fossila bränslen på Gotland, sa Lena Kulander på länsstyrelsen till Hela Gotland så sent som i januari 2018.

Länsstyrelsen menar också att det är olämpligt att leta efter olja med tanke på att det just nu bereds ett eventuellt förbud mot landbaserad oljeutvinning i Sverige. Dessutom tar de upp risken för föroreningar och negativ påverkan på naturreservatet Klinteklinten och Natura 2000-områdena Mojner och Bojsvätar, samt att all djupborrning på Gotland utgör risk förorening av grundvattnet.

Källor: P4 Gotland och Hela Gotland

Mer att läsa