Bekämpningsmedel drabbar även spindlar hårt

Forskare har kommit fram till att insektsmedel som används i Nordamerika är giftigare för spindlar än man tidigare trott. Det påverkar bland annat deras intresse för att utforska nya områden, men också deras förmåga att ta skadeinsekter.

Forskarna undersökte beteendeförändringar hos individuella hoppspindlar före och efter de utsatts för Phosmet, som används i många insektsmedel. De märkte att spindlarna blev mindre intresserade av att utforska nya områden och sämre på att hoppa på sina byten – två egenskaper som är viktiga för deras överlevnad.

– Hoppspindlar spelar en viktig roll i fruktträdgårdar och på åkrar, speciellt i början av säsongen, genom att äta många av skadedjuren som ger sig på grödor och frukt. Jordbrukare sprutar insektsmedel på sina plantor för att bli av med skadedjur och man trodde tidigare att det bara hade en liten effekt på spindlar, men nu vet vi att de påverkas mer än så, säger Raphaël Royauté, författare till studien.

Forskarna hoppas nu att studien ska leda till en omvärdering av procedurerna för hur man bedömer giftigheten hos insektsmedel.

Källa: Science Daily