Barnbok om ål som undviker faror

I en värld där det går illa för de flesta ålar är det med viss oro man läser en barnbok om ålen Åkes långa resa.

Ålen är en akut hotad fisk som minskat med hela 99 procent i Sverige sedan 1950-talet enligt Fisknyckeln (Sportfiskarna och SLU ArtDatabanken). Förutom att fisket är ett stort hot dör även hundratals ton(!) ålar i de svenska vattenkraftverkens turbiner årligen.

Omslaget till ”Ålen Åkes långa resa” av Karin Askerin, med illustrationer av Hanna Ingvarsson.

Det är därför med viss oro jag läser om ålen Åkes liv. Det börjar i Sargassohavet, men under en kurragömmalek med sina syskon dras han iväg av kraftiga vattenströmmar och börjar sin långa resa mot Sverige. Ett farligt mål för en ung ål.

Men i ”Ålen Åkes långa resa” slipper Åke utsättas för vattenkraftverkens turbiner och det går till slut bra för honom. Ålarnas otroliga vandringar och farofyllda färd har Karin Askerin kokat ner till en trevlig berättelse och Hanna Ingvarsson visar i sina illustrationer den fascinerande värld som gömmer sig under ytan. En världskarta i boken hade kanske underlättat för att visa vilka avstånd det handlar om och för att väcka ytterligare nyfikenhet hos läsarna för det som pågår i naturen. Det är hur som helst värt att stanna upp och tänka på vilken svårgreppbar resa ålarna faktiskt gör under sina liv och det borde ålen Åke lyckas med.

Transparens: Natursidan fick ett exemplar av boken från förlaget.