Barn som vistas dagligen i naturen utvecklar större empati

Barnlek i naturen. Foto: Kristina Bäck

Barnlek i naturen. Foto: Kristina Bäck

Natursidan.se har tidigare skrivit om hur naturupplevelser kan leda till ökat medkännande och att fågelsång är viktig för unga i stadsmiljö. Ny forskning visar nu också att barn som dagligen vistas i naturområden utvecklar större empati för levande varelser. De får också större kunskaper om naturen och miljöförstörelse. Det visar en ny studie av Stephan Barthel, Matteo Giusti och Lars Marcus vid Stockholm Resilience Centre. 

I studien jämförs grupper av förskolebarn i Stockholm. Förskolorna var helt likartade förutom att de dagliga rutinerna för hur mycket tid barnen tillbringade i naturen skilde sig. För att undersöka hur barnen uppfattade naturen instruerades förskollärarna att spela spel som handlade om empati. Exempelvis så visade en pedagog bilder på en katt, en fisk och ett flygplan och frågade vilken av dessa känner smärta. I ett annat spel skulle barnen säga vilka bilder som var positiva eller negativa, som en frisk skog eller en förorenad flod. I ett tredje spel handlade det om att fråga om varifrån vardagliga varor kommer, genom att visa bilder på exempelvis en ylletröja. Sedan skulle barnen koppla ihop den med en bild på ett får, en lastbil eller med en bild på sedlar.

Resultaten från spelen visar att barn som vistas i naturen dagligen har bättre kunskap om naturen och upplever samhörighet med naturen. De är även bättre rustade att känna empati med levande varelser och är bättre på att förstå sambanden mellan ekologiska resurser och de produkter som används i vardagen. Dessutom har de kunskaper för att känna igen miljöförstöring.

– Resultatet av studien visar att förhållandet mellan människa och natur bör ha en viktig roll inom stadsplanering. Att städer bör utformas så att de möjliggör och uppmuntrar till lärande om naturen särskilt eftersom städerna förväntas härbärgera många fler människor i en nära framtid, säger Stephan Barthel.

Källor: Stockholm Resilience och ETC