Balanserad diet kan rädda korallrev

Korallen turbinaria reniformis som användes i ett experiment för att se hur den klarade sig på olika dieter vid olika temperaturer. Foto:  Stan Shebs. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turbinaria_reniformis_2.jpg#/media/File:Turbinaria_reniformis_2.jpg

Korallen turbinaria reniformis som användes i ett experiment för att se hur den klarade sig på olika dieter vid olika temperaturer. Foto: Stan Shebs. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

När jordens temperatur ökar så bryts koraller ned av försurning och korallblekning. Nu har det visat sig att en näringsrik, balanserad diet kan hjälpa korallerna att klara en temperaturhöjning, enligt en nyligen slutförd studie från University of Miami (UM), USA. Det är en möjlig väg för att säkra att koraller kan överleva i framtiden.

Forskarna från UM’s Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science och Centre Scientifique de Monaco gav korallerna två olika sorters näringsämnen för att se vilken som var mest fördelaktig vid termisk stress- som orsakas av en temperaturhöjning. Näringsämnena bestod av kväve och fosfor, som vanligtvis finns i haven som avrinning från jordbruk, och plankton, som korallen vanligen äter.

Erica Towle, alumn vid UM Rosenstiel School, säger i ett pressmeddelande att korallens motståndskraft mot termisk stress beror helt på vilket näringstillskott som korallen får och om det är ”balanserat” eller inte.

Korallarten Turbinaria reniformis, från Röda Havet, placerades i flera separata saltvattensbehållare och matades med näringsämnena. Samtidigt utsattes de för olika temperaturer. Experimenten visade att enbart tillskott av kväve eller kväve tillsammans med plankton förvärrade korallblekningen. Kväve tillsammans med extra fosfor och plankton däremot, ökade korallens motståndskraft.

– Överskott av näringsämnen från land och termisk stress kommer att förekomma samtidigt i framtiden, så det är viktigt att analysera dem tillsammans. Att införliva näringsnivåer i modeller för korallblekning kommer troligtvis bli väldigt viktigt för korallrevshantering i framtiden när haven blir varmare, säger Towle. Studien är den första i sitt slag att studera hur de tre näringsämnena tillsammans med en temperaturhöjning påverkar korallerna.

Källa: Nature World News