Bakterier botar jordnötsallergi hos möss

Mus. Foto: Erik Hansson

Mus. Foto: Erik Hansson

Sedan 1997 har matallergier hos barn ökat med närmare 50 procent och man vet inte riktigt varför. En misstanke har varit att den ökade användningen av antibiotika ändrar tarmens bakterieflora och därmed också ökar risken för framtida allergier (i USA har ett barn i genomsnitt fått tre antibiotikabehandlingar innan två års ålder).

Ett forskarteam på University of Chicago gjorde år 2004 ett försök där man slog ut tarmfloran med antibiotika på unga möss och kunde sedan konstatera att de var mer benägna att utveckla matallergier. Nu har man i princip lyckats bota jordnötsallergi hos möss genom att mata dem med en särskild typ av bakterier som normalt finns i tarmen.

Det verkar som att bakterien hindrar de allergenframkallande proteinerna från att hamna i blodomloppet och där orsaka allergiproblemen.

Det pågår mycket forskning inom detta område och det verkar som att de 1,5 kg bakterier en genomsnittlig människa bär omkring på har större betydelse för vår hälsa än vi tidigare anat. Man har till exempel kunnat konstatera att möss som fått penicillin tidigt i livet också hade lättare att utveckla fetma som vuxna.

Källa: Sciencemagazine