Avverkningsanmäld fjällnära skog utsedd till Svensk Pärla av WWF

Så här ser det ut i området som ska avverkas, gammal, trolsk skog. Foto: Håkan Thenander

Så här ser det ut i området som ska avverkas, gammal, trolsk skog. Förhoppningen finns fortfarande att avverkningen stoppas. Foto: Håkan Thenander

Den fjällnära skogen söder om sjön Messlingen som snart ska kalavverkas och som Natursidan.se tidigare har skrivit om, ingår nu i en av WWFs Svenska Pärlor. Svenska Pärlor är 63 naturområden i Sverige som allmänheten har röstat fram mellan 2013-2015 som extra vackra och skyddsvärda.

Håkan Thenander, som länge har varit engagerad för den avverkningsanmälda skogen, upptäckte nyligen att skogen var med på en bild hos WWF:s Svenska Pärlor. Området har tidigare inte varit inkluderat i någon naturpärla.

Mirjam Lööf Green, sakkunnig på svensk skog hos WWF, berättar att skogsområdet tagits med i en befintlig pärla – Flatruet, som nu istället heter ”Flatruet och fjällnära skog söder om Messlingesjön”. Området har inventerats ideellt av Forskningsresan, vilket bidragit till att det uppmärksammats.

WWF skriver om skogen ”I anslutning till Flatruet finns ett fjällnära skogslandskap mellan två nyckelbiotoper söder om Messlingesjön. Skogen innehåller många träd som är 200-300 år gamla och är hem för arter så som kungsörn, tjäder, tretåig hackspett, hökuggla och lavskrikor”.

Lavskrika. Foto: Gunilla Falk

Lavskrika. Foto: Gunilla Falk

Det är denna skog, där även duvhök har setts häcka och björn lever, som ska avverkas. En tre kilometer lång skogsbilväg ska dras nedanför kalfjället för att kunna avverka cirka 17 hektar fjällnära skog. Förhoppningen är att både väg och avverkning stoppas, nu när området ingår i en av WWF:s naturpärlor. Några av de som engagerat sig för att rädda skogen har skickat e-post till den privata skogsägaren, Skogsstyrelsen och skogsbolaget för att informera om att skogen nu är en Svensk Pärla. Men än har de inte fått några svar eller reaktioner.

Flera av WWFs pärlor har inte skyddad natur. Men i ett pressmeddelande skriver WWF att de har sett en förbättring i skyddsstatusen för majoriteten av de utsedda Svenska Pärlorna, sedan kampanjen startade år 2013. Av de dryga 60 Svenska Pärlorna har 40 av dem en tillfredsställande skyddsstatus, medan 20 fortfarande svävar i osäkerhet.

Den höjning av anslag för skyddad natur som nuvarande regering budgeterat kommer prioritera skydd av skog.

– Pengarna är inte minst viktiga för att vi ska kunna öka naturskyddstakten genom att arbeta aktivt med ersättningsmark och lösa knutar där det finns stora möjligheter, inte minst bland privata skogsägare, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF.

Ola Jennersten, expert på biologisk mångfald, WWF säger i pressmeddelandet:

– Engagerade miljöhjältar, ett brett spektrum av lokala naturskyddsorganisationer och nätverk, och inte minst Länsstyrelsernas engagerade arbete Sverige över, har spelat en avgörande roll för den positiva utvecklingen av skyddsstatusen för våra Svenska Pärlor. Nu kommer WWF att fortsätta följa upp läget för de områden som ännu inte har tillfredsställande skydd.

På andra sidan sjön Messlingen ligger skogen som ska kalavverkas. Foto: Håkan Thenander

På andra sidan sjön Messlingen ligger skogen som ska kalavverkas och som nu är en av WWFs pärlor. Foto: Håkan Thenander