Gå till innehållet

“Avverka almarna i Kungsträdgården” – Fältbiologerna i rollen som skogsindustri

Avverkningsklara almar i Kungsträdgården. Foto: privat

Fältbiologerna skickade idag ut ett annorlunda pressmeddelande med rubriken “Fältbiologerna avverkar almarna i Kungsträdgården”. Detta eftersom träden är “långt över avverkningsmogen ålder” och för att skapa en “produktiv föryngringsyta” i Kungsträdgården.

Föreningen påpekar med illa dold sarkasm att almarna vuxit i 140 år och nu är långt över avverkningsmogen ålder och behöver föryngras. Området ska bli en ny “produktiv föryngringsyta” och “kommer återigen bli en Kungsträdgård om cirka 100 år”.

– Detta är inget konstigt utan en normal process enligt den svenska modellen. Det skiljer sig inte från hur Sveriges skogsbolag brukar agera. Att undanta Kungsträdgården från produktion vore att låta målen om frisk luft, begränsad klimatpåverkan och levande skogar vara viktigare än tillväxt och produktion, säger Tove Lönneborg, ordförande för Fältbiologerna.

Föreningen skriver vidare att den svenska skogen gör störst nytta när den huggs ner och blir till prylar och kortsiktiga vinster.

Pressmeddelandet är en del i Fältbiologernas skogskampanj “Skogen som tog slut”. På Omskogen.se kan allmänheten lära sig mer om exempelvis skillnaden mellan skog och trädplantager och få information om att allt inte är som i skogsindustrins reklamkampanjer.

– Det finns mycket kunskapsluckor hos allmänheten. Många tror att vi har mer skog än någonsin, men så är det inte i verkligheten. Vi har trädplantage i täta rader där det nästan inte finns något annat liv och där det är tomt på biologisk mångfald. Att kalla ett trädplantage för skog är som att kalla en rapsåker för äng. Men folk vet inte skillnaden. Riktiga skogar är bättre på många sätt, de står emot bränder och stormar bättre och rymmer dessutom mer koldioxid jämför med trädplantage. Många tänker nog att ”den här frågan berör inte mig”. Kanske för att många inte märker av det i sin egen vardag, berättade Tove Lönneborg i en intervju med Natursidan inför kampanjens start.

Läs även:
Fältbiologernas nya informationskampanj – ”Skogen som tog slut”
Fältbiologerna: Sveaskog bidrar till artutrotningen och motverkar miljömålen

Källa: Pressmeddelande från Fältbiologerna

Mer att läsa