Avskogningen ökar kraftigt i Amazonas

Amazonas. Foto: By Lincoln Barbosa - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32830847

Amazonas. Foto: By Lincoln BarbosaOwn work, CC BY-SA 3.0.

Förra året ökade avskogningen i Brasiliens Amazonas med 29 procent, vilket är den högsta nivån sedan 2008. Dålig miljölagstiftning, att torkan har skyndat på avskogningen och att Brasiliens valuta har försvagats anses vara några av anledningarna.

Siffror på avskogningen rapporterades nu i veckan från Brasiliens nationella rymdforskningsinstitut, National Institute for Space Research, INPE. Där kan man läsa att 7 989 kvadratkilometer regnskog förstördes mellan augusti 2015 och juli 2016. Greenpeace skriver i ett pressmeddelande att denna avskogning motsvarar ett utsläpp på 586 miljoner ton koldioxid ut i atmosfären. Kol som har varit bundet av träden i marken släpps lös när träden huggs ned eller bränns upp. Det är lika med åtta års avgasutsläpp från samtliga bilar i Brasilien.

LÄS ÄVEN: • Allt fler miljöaktivister dödas

Slutsatsen är preliminär men tyder på att den årliga förlusten av regnskog i Amazonas ligger 75 procent över 2012 års nivå. Avskogningen är koncentrerad till staterna Para (38 procent), Mato Grosso (19 procent), och Rondonia (17 procent), vilket beror på regionernas boskaps- och sojaproduktion. Förlusten av regnskog ökade mest i Amazonas, som har det största området med orörd skog i Brasilien.

Naturvårdare befarar nu en tillbakagång i arbetet med att tygla ödeläggelsen av Amazonas. I ett pressmeddelande säger Cristiane Mazzetti, som arbetar på Greenpeace för Amazonas, att den ökade avskogningen kan vara ett tecken på att Brasiliens regering godkänner förstörelsen.

LÄS ÄVEN: • Brasilien fördubblar skövlingen av regnskog

– De senaste åren har Brasiliens miljöskydd försvagats. Till exempel har väldigt få naturområden skyddats och det gäller även ursprungsbefolkningens mark. En ny lag från 2012 har även gjort gällande att de som bedriver illegalt skogsbruk benådas.

I Brasilien finns två tredjedelar av jordens största regnskog, Amazonas.

Källor: Mongabay News, Greenpeace