Avloppsvatten får träd att växa i Egyptens öken

I ett skogsprojekt i Egypten används avloppsvatten för att ge näring och vatten till nyplanterade träd i öken. Metoden har blivit så effektiv att tyska skogsindustrin nu visar sitt intresse.

Staden Ismailia, cirka två timmars bilfärd från Kairo, ligger i öknen men nu håller en stor skog på att växa upp i närheten, den så kallad Serapiumskogen. Avloppsvattnet från stadens reningsverk leds ut i rör till varje träd i planteringen. Två gånger om dagen får varje träd 5 liter vatten, vilket gör att det växer snabbt. Fyra gånger så fort som ett träd i Tyskland.

Projektet drogs igång av Egyptens regering på 1990-talet och är nu ett tyskt/egyptiskt forskningssamarbete. Målet är att odla träd på 36 olika platser i Egyptens öken. En stor mängd olika inhemska trädarter har planterats men också några kommersiellt lönsamma arter som inte är inhemska, exempelvis eukalyptus och mahogny.

I öknen steker solen i en styrka av 2 200 kilowatt per kvadratmeter. Inne i den plantagen som är på 200 hektar, skyddar löven från solens strålar. I skuggan ökar fuktigheten vilket gör att djur, fåglar, insekter och blommor trivs. Men utan regelbunden bevattning från reningsverket skulle träden dö. Knappt något regn faller här.

Avloppsvattnet från Ismailia renas två gånger innan det släpps ut. I första steget avlägsnas skräp som plast och papper. I andra steget tillsätts syre och mikrober som bryter ned organiskt material. Vattnet som används har en hög koncentration av kväve och fosfor så det blir som en rinnande näringslösning, lik den växtnäring man kan köpa i trädgårdsaffärer. Normalt brukar avloppsvattnet renas en tredje gång för att förhindra övergödning och få bort övriga föroreningar. Avloppsvatten som bara renats två gånger används därför aldrig för bevattning av grönsaks- eller fruktodlingar. Regelbundna prover tas i trädplantagen för att kolla att avloppsvattnet inte förorenar jorden.

Att använda kranvatten till träden är en omöjlighet eftersom det är brist på dricksvatten i Egypten. 96 procent av Egyptens landyta består av öken och dricksvattnet i Egypten kommer uteslutande från Nilen. Jordbruket använder redan 4 av 5 liter av detta vatten, hushållen endast 5 procent.

Enligt forskarna skulle Egypten kunna använda 80 procent av sitt avloppsvatten för trädplanteringar i öknen. Då skulle 650 000 hektar öken kunna bli plantager istället. Forskarna menar att träden kan skördas till skogsindustrin redan efter 15 år eftersom de växer så snabbt.

Denna metod kan användas med framgång även på andra ställen i världen där det är ökenspridning, exempelvis i andra nordafrikanska länder, i Mellanöstern och i Kina, enligt forskarna. Trädplantagerna ger också jobb så att människor kan bo kvar på landet. Men det är viktigt att tänka på den biologiska mångfalden så att det inte blir monokulturer med bara ett trädslag. Sådana projekt ska inte få godkännas, menar de.

Här är en film om detta projekt:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=EOSFKGay5Hg”]
Klicka här om du inte kan se filmen här ovan.

Källa: DW