Även i vargrevir är det jakt som dödar flest älgar

Älg. Foto: Erik Hansson

Det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv har beräknat hur stor andel av älgbestånden i vargrevir som dör på grund av rovdjur och jakt. Enbart i ett av 20 undersökta revir var vargarna huvudsaklig dödsorsak för älgarna. I de flesta revir sköts dubbelt så många älgar som vargarna tog.

I undersökningen har forskarna tittat på 20 vargreviren i Sverige och Norge. I snitt var vargreviren ungefär 1 000 kvadratkilometer stora och hade en älgtäthet på 1,7 älgar per kvadratkilometer.

Forskarna tittade på älgbestånden efter kalvning i vargreviren och vad älgarna dog av. De kom fram till att under ett år dog i snitt 28 procent av sommarbeståndet av älgar. Predation av rovdjur stod för ungefär 8 procent, jakt för 15 procent och andra orsaker för resterande 5 procent. Risken för att en älg blev skjuten var 2,2 gånger så stor som att den skulle bli tagen av en varg. Endast i ett av 20 vargrevir var det en något större risk för en älg att bli vargföda än att skjutas i jakt.

– Flera studier har visat att jakt är den viktigaste faktorn som påverkar beståndsutvecklingen av älg i områden med varg i Skandinavien, skriver forskaren Barbara Zimmermann vid Høgskolen i Innlandet.

Källa: Hjorteviltet och Høgskolen i Innlandet