Australien överväger rättsliga åtgärder mot Japan för fortsatt valjakt

Blåval. Foto: Mike Baird via Wikimedia

Blåval. Foto: Mike Baird via Wikimedia

fjol förbjöd FN:s högsta domstol Japans valjakt, som landet påstår bedrivs i forskningssyfte. I våras stoppades deras försök att döda valar av miljöaktivitsterna i Sea Shepherd. Nyligen meddelade japanerna att de återigen kommer att jaga valar i Antarktis, trots förbudet. Australien har gått ut med att de hotar med rättsliga åtgärder mot Japan.

Australiens regering undersöker nu hur de kan driva en rättsprocess mot Japan. Samtidigt samarbetar de med 32 nationer som protesterar mot jakten och som ska bilda en internationell koncensus mot japansk valjakt.  Australiens utrikesminister Julie Bishop och miljöminister Greg Hunt sa i måndags:

– Australiens regering vill inte stödja detta nedslående beslut som fattats i Japan och vi kommer att fortsätta att driva denna fråga till högsta nivå i den japanska regeringen.

Australiens åsikt i frågan har förtydligats i en gemensam skrivelse med Nya Zeeland och EU-länderna. Skrivelsen uttrycker “allvarlig oro” över Japans beslut att återuppta valjakt under 2015-16 under vad som Japan kallar för dess “nya vetenskapliga forskningsprogram om valar” (New Scientific Research Whale Program).

Källa: Guardian