Nya åtgärder för att ge tumlare utökat skydd

Tumlare. Foto: Erik Christensen via Wikimedia

Tumlare. Foto: Erik Christensen via Wikimedia

Även om det vid en stor undersökning nyligen visade sig finnas fler tumlare än man tidigare trott i Östersjön blir tumlare allt färre längs Sveriges kuster. Nu har flera nya åtgärder föreslagits både för privatpersoner och byggprojekt vid kusterna.

Tumlaren är viktig för hela ekosystemet. Därför måste vi se till att vi får en stabil population i Västerhavet och att antalet djur inte fortsätter att minska. I Östersjön finns det bara runt 450 tumlare kvar, säger Maria Kilnäs, vid naturvårdsenheten hos länsstyrelsen i Västra Götaland, till Vetenskapsradion.

En av åtgärderna som länsstyrelsen föreslår är att minska användandet av ekolod. Tekniken använder samma frekvens som tumlarnas kommunikation och kan leda till att mamman och ungen inte hittar varandra. Länsstyrelsen har därför kontaktat båttillverkare och föreslagit att de ändrar sina modeller så att inte ekoloden automatiskt startar när gps:en används.

Andra åtgärder som föreslås är att tumlarna ska listas i flera havsbaserade Natura 2000-områden så att nyetableringar i känsliga områden måste ta hänsyn till den lilla tandvalen och att fritidsbåtar framför allt ska hålla sig i etablerade farleder.

Läs mer:
• Tumlarbeståndet i Östersjön en ”positiv överraskning”.
Gråsälar har börjat attackera tumlare.

Källa: Vetenskapsradion