Återvinning av fimpar igång på flera ställen i världen

Cigarettfimp. Foto: Emptyage via Flickr https://www.flickr.com/photos/emptyage/

Cigarettfimp. Foto: Emptyage via Flickr 

En miljard fimpar slängs i Sverige varje år, enligt Håll Sverige Rent. När de flesta röker utomhus blir miljön kring bostadsområden, parker och stränder förorenade av fimpar, cigarettpaket och gamla snusdosor. 80 procent av allt skräp i stadsmiljöer i Sverige är tobaksrelaterat, men det finns metoder för att återanvända fimparna.

På flera ställen i världen återvinns fimpar. Cigarette Waste Brigade startades i Kanada 2012 av återvinningsföretaget Terracycle. Projektet har spridit sig till USA, Australien, Japan och till vissa europeiska länder och har delvis byggts upp av ideella krafter. I ett enda cigarettfilter i en fimp finns tusentals små plastfibrer. Där fastnar tobakens farliga ämnen, så som kadmium, för att de inte ska nå rökarens lungor. Dessa plastfibrer återanvänds för att tillverka industriplast. Enligt Terracycles kommunkationschef Albe Zakes är de nya plastprodukterna helt fria från cancerogener, toxiner och nikotin.

– Plasten är lika ofarlig och ren som en återvunnen plastflaska, säger han. Den tobak som finns kvar i fimparna komposteras.

Det största problemet med metoden är att återvinningen än så länge är olönsam och att Terracycle är beroende av sponsorer. Dessutom är det än så länge svårt att få folk att återvinna cigarettfimpar.

Plastfibrerna från fimparna hamnar annars ofta till slut i havet. Fimparna rinner med dagvatten och avloppsvatten genom reningsverken där plastfibrerna är för små för att filtreras bort. Exakt vilka skador fimparna orsakar vattenlivet vet vi inte annat än vad som är känt om andra former av mikroplaster och mikrofibrer. Men i en studie från San Diego State University i USA framgår att en enda fimp i en liter vatten är nog för att döda både söt- och saltvattensfisk.

Källor: Håll Sverige Rent och The Guardian