Arktis istäcke det minsta någonsin för januari

Mätningar av det arktiska istäcket under januari mellan 1979 och 2016 visar att det krympt med 3,2 procent per decennium. Foto: Fulbright Arctic Initiative Photos via Flickr

Mätningar av det arktiska istäcket under januari mellan 1979 och 2016 visar att det krympt med 3,2 procent per decennium. Foto: Fulbright Arctic Initiative Photos via Flickr

Istäcket i Arktis har aldrig varit så litet som det var i januari i år. Anledningen var ovanligt höga lufttemperaturer över Arktiska havet i samband med stark negativ arktisk oscillation* (AO). Även i Antarktis är isens utbredning mycket liten jämfört med januari 2015.

Arktiska havets istäcke var i januari 13,53 miljoner kvadratkilometer, vilket är 1,04 miljoner kvadratkilometer under genomsnittet för åren 1981 till 2010. Detta var den lägsta utbredningen av is som någonsin mätts upp under januari månad sedan isen började mätas med hjälp av satelliter.

Det är lite is i Barents Hav, Karahavet och Östra Grönlandshavet på den Atlantiska sidan. Isutbredningen är under genomsnittet i Beringshav och Ochotska havet. Isutbredningen är nära medelsnittet i Baffinbukten, Labradorhavet och i Hudson Bay. Det var också mindre is än vanligt i Saint Lawrenceviken, ett viktigt habitat för grönlandssälar.

Januari 2016 var en ovanligt varm månad med en lufttemperatur som var 6 grader över det normala genomsnittet för hela Arktiska havet. Dessa ovanligt höga lufttemperaturer sammanträffade med en starkt negativ arktiska oscillation* – ett mått över lufttryckets variation i Arktis. Den arktiska oscillationen var starkt negativ under tre veckors tid vilket motsvaras av högtryck i Arktis och östliga eller västliga jetströmmar som inte kan hindra den arktiska köldluften från att sprida sig söderut med nordliga vindar. Mätningar av det arktiska istäcket via satelliter under januari mellan 1979 och 2016 visar att det krympt med 3,2 procent per decennium.

Källa: NSIDC